Belgiýada dünýäde ilkinji emeli energetika adasynyň gurluşygyny görkezdiler

  • 29.04.2024 16:03
  • 16950
Belgiýada dünýäde ilkinji emeli energetika adasynyň gurluşygyny görkezdiler

Belgiýada elektrik energiýasyny öndürmek üçin dünýäde ilkinji emeli ada gurulýar. Prinsessa Ýelizaweta adasynda alnyp barylýan gurluşyk işlerinden wideoşekilleri Elia kompaniýasy neşir etdi diýip, Naked Science habar berýär.

Bu ada deňizde gurlan şu görnüşdäki ilkinji innowasion elektrik tory bolar. Ol kabelleriň üsti bilen ýel turbinalaryndan elektrik energiýasyny alar, soňra ony ýokary woltly elektrik energiýasyna özgerdip, Belgiýanyň we beýleki Ýewropa ýurtlarynyň çägi boýunça paýlar.
Taslama 2024-nji ýylyň mart aýynda durmuşa geçirilip başlandy. Ony 2026-njy ýylyň awgustynda tamamlamak meýilleşdirilýär.


17.05.2024 10:32
4352

Finlýandiýada dünýäniň iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biri açyldy

Finlýandiýanyň Fortum we Helen kompaniýalary iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň biriniň gurluşygyny tamamladylar. Bu barada TASS habar berýär. Finlýandiýanyň günbatarynda ýerleşýän bu park 56 sany ýel turbinasyndan...

13.05.2024 23:06
4994

Dünýäde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýy 30%-den geçdi

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň (GDEÇ) global sarp edişdäki paýy ilkinji gezek 30,3%-e ýetdi. Muny, Ember seljeriş merkeziniň maglumatlary subut edýär. ITHome-iň habar bermegine görä, bu 2022-nji ýyldakydan...

30.04.2024 14:19
10480

Türkmenistan Owganystanyň Hyrat welaýatyna iberýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrar

Owganystanyň Hyrat welaýatynda "Nur-ul-Jehad" bekedini döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirmek işleri tamamlanyp gelýär. Bu barada Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) energetika kompaniýasy Türkmenistanyň...

24.04.2024 11:26
4222

Parižde Türkmenistanyň halkara göçme maýa goýum forumy öz işine başlady

Şu gün Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy öz işine başlady. Prezident Serdar Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara...