5577

FAO-nyň bilermenler topary Türkmenistana geldi

FAO-nyň bilermenler topary «Parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak maksady bilen, ownuk mallary köpeltmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak» taslamasynyň çäginde Türkmenistana geldi. Toparyň maksady taslama gatnaşýan...

20035

Türkmenistanda Hasyl toýy bellenilýär

Şu günler ýurdumyzda türkmen daýhanlarynyň ajaýyp zehinini we zähmetini, dogduk mekanynyň sahylylygyny görkezýän Hasyl baýramy giňden bellenilýär. Ýaňy ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň...

14333

Türkmenistanyň dört welaýatynda pagta ýygymy badalga aldy

Şu gün Türkmenistanda pagta ýygymy möwsümine badalga berildi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, hormatly ýaşulular tarapyndan Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagta...

5448

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine girişildi

6-njy sentýabrda Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine girişildi. Bu möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy. Güýzlük bugdaý ekişiniň başlanmagy mynasybetli Ahal welaýatynyň...