8357

14-15-nji fewralda Stambulda Gaz sammiti geçer

2023-nji ýylyň 14-15-nji fewralynda Stambulda Ýakyn Gündogaryň, Ortaýer deňziniň we Merkezi Aziýanyň “mawy ýangyç” öndürýän ýurtlarynyň we Ýewropanyň sarp edijileriniň gatnaşmagynda Gaz sammiti (Istanbul Gaz Summit)...

26699

Hytaý kompaniýasy Owganystanda nebit çykarar

Owganystan Amyderýa basseýninden nebit çykarmak barada hytaý kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu şertnama, «Taliban» hereketi 2021-nji ýylda Owganystanda häkimiýeti eýeläninden bäri, daşary ýurt maýadarlary...

15348

Türkiýe Gara deňizde täze gaz ýatagyny ýüze çykardy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan duşenbe güni Gara deňizde Türkiýäniň tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň 710 mlrd kub metre deňdigini habar berdi diýip, Interfaks agentligi Anadolu agentligine salgylanyp habar...

6326

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

3264

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

11463

Türkmenistanda ýangyç mazudy polat çeleklerde saklanar

Hökümetiň 16-njy oktýabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow “Türkmennebit” döwlet konserniniň degişli kärhanasynyň üsti açyk ýer ammarlarynda saklanýan ýangyç mazudynyň hapalanmagynyň, şeýle-de daşky...

8576

ABŞ-da sentýabrda rekord 2,8 mlrd kub metr gaz çykardylar

Sentýabrda tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberi gije-gündiziň dowamynda rekord 2,8 mlrd kub metre ýetdi. Netijede, ABŞ-da gazyň ätiýaçlygy 12,1 mlrd kub metr boldy. Bu barada Energetika ministrliginiň energetika...