10443

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz eksportyny artdyrdy

2023-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan Hytaýa, takmynan, 2,9 mlrd kub metr tebigy gaz ibermek bilen, eksport möçberini ýokarlandyrdy diýip, Trend habar berýär. Resmi maglumatlara görä, görkezilen aýda gaz eksportynyň...

6749

Türkiýe bir ýylyň içinde gaz merkezini işe girizip biler

Türkiýäniň çäginden geçýän Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün ediş merkezi, «Demirgazyk akymynda» ýitirilen mukdary hem içine almak bilen, özüni bir ýylyň dowamynda aňrybaş derejede ödär. Bu barada ýurduň Energetika...

22430

«Türkmengaz» döwlet konsernine täze başlyk bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine Maksat Babaýewi belläp, ony konserniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. «Türkmengaz» DK-nyň öňki ýolbaşçysy...

14349

Türkmen nebitiniň Azerbaýjana eskporty 4 esseden gowrak artdy

2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Türkmenistan Azerbaýjana çig nebitiň 119,2 müň tonnasyny eksport etdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäkiden 4,4 esse köpdür diýip, Trend agentligi habar berýär. Eksportyň...