Eýran OPEK-de nebit önümçiligini ýokarlandyrmak boýunça rekord goýdy

  • 16.01.2024 14:03
  • 4019
Eýran OPEK-de nebit önümçiligini ýokarlandyrmak boýunça rekord goýdy

2023-nji ýylda Eýran nebitiň gazylyp alnyşyny bir günde 330 müň barrel artdyryp, OPEK-e agza ýurtlaryň arasynda nebit önümçiligi boýunça rekord goýdy. Şeýle maglumatlar ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň statistikasyndan gelip çykýar diýip, ru.irna.ir habar berýär.

Maglumatlara görä, 2023-nji ýylda Eýranda nebiti gazyp almagyň möçberi bir günde 2,870 mln barrele deň boldy.

“2022-nji ýylda Eýran bir günde ortaça 2,540 mln barrel nebit gazyp alypdy” – diýlip, ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň statistika resminamasynda aýdylýar.

Belläp geçsek, 2023-nji ýylda OPEK-iň umumy nebit önümçiligi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 630 müň barrel azalyp, bir günde 26,890 mln barrel boldy. 2022-nji ýylda OPEK bir günde 27,520 mln barrel nebit gazyp aldy.


18.02.2024 18:40
29482

Dünýäde ýene bir nebit gazyp alyjy ýurt peýda bolup biler

Somali 2024-nji ýylda öz çäginde taryhynda ilkinji nebiti gazyp almagy göz öňünde tutýar. Bu barada Somaliniň nebit we mineral baýlyklary ministri Abdirizak Omar Mohamede salgylanyp, Garowe portaly habar berýär...

10.02.2024 00:38
22958

Serdar Berdimuhamedow nebitgaz senagatynyň adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmek meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy

9-njy fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow nebitgaz senagatynyň daşky gurşawa we adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmäge gönükdirilen soraglara aýratyn...

05.02.2024 22:00
15165

“Dragon Oil” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Aşgabada iş sapary bilen geldi

5-nji fewralda BAE-niň “Dragon Oil” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al Jarwanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iş sapary bilen Türkmenistana geldi. 5-nji fewralda wekiliýet agzalarynyň “Türkmennebit”...

01.02.2024 17:03
8110

"Galkynyş" gaz käninde 14 sany täze guýy ulanyşa giriziler

“Türkmengaz” döwlet konserni “Galkynyş” käninde 14 sany täze guýyny ulanyşa girizer. Guýulary gurmakda serwis hyzmatlaryny bermek üçin potratçylary saýlamak boýunça halkara bäsleşigi Türkmenistanyň resmi metbugat...