2023-nji ýylda TNGIZT-de 4,5 million tonnadan gowrak nebit gaýtadan işlenildi

  • 15.01.2024 08:49
  • 6009
2023-nji ýylda TNGIZT-de 4,5 million tonnadan gowrak nebit gaýtadan işlenildi

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) 2023-nji ýylda 4 504 557 tonna “gara altyny” gaýtadan işledi.

Toplumda 1 395 602 tonna benzin, 428 867 tonna kerosin, 1 390 095 tonna dizel ýangyjy, 63 563 tonna polipropilen, 102 923 tonna suwuklandyrylan gaz hem-de 57 000 tonna çalgy ýagy öndürildi.
Zawodyň infrastrukturasy gaz turbinaly elektrik bekedini, deňiz suwuny süýjediji enjamlary, bug generatorlaryny, ulanyşdan soňky suwlary sowadyjylary, nasos beketlerini, goşmaça duralgalary, elektrik stansiýalary we beýleki kömekçi desgalary özünde jemleýär.
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän ýokary hilli nebit önümleri Ýewropa, Aziýa we Ýakyn Gündogar ýurtlaryna eksport edilýär.


18.02.2024 18:40
31054

Dünýäde ýene bir nebit gazyp alyjy ýurt peýda bolup biler

Somali 2024-nji ýylda öz çäginde taryhynda ilkinji nebiti gazyp almagy göz öňünde tutýar. Bu barada Somaliniň nebit we mineral baýlyklary ministri Abdirizak Omar Mohamede salgylanyp, Garowe portaly habar berýär...

10.02.2024 00:38
23060

Serdar Berdimuhamedow nebitgaz senagatynyň adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmek meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy

9-njy fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow nebitgaz senagatynyň daşky gurşawa we adam saglygyna zyýanly täsirini peseltmäge gönükdirilen soraglara aýratyn...

05.02.2024 22:00
15254

“Dragon Oil” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Aşgabada iş sapary bilen geldi

5-nji fewralda BAE-niň “Dragon Oil” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid Al Jarwanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iş sapary bilen Türkmenistana geldi. 5-nji fewralda wekiliýet agzalarynyň “Türkmennebit”...

01.02.2024 17:03
8162

"Galkynyş" gaz käninde 14 sany täze guýy ulanyşa giriziler

“Türkmengaz” döwlet konserni “Galkynyş” käninde 14 sany täze guýyny ulanyşa girizer. Guýulary gurmakda serwis hyzmatlaryny bermek üçin potratçylary saýlamak boýunça halkara bäsleşigi Türkmenistanyň resmi metbugat...