Saudi Aramco Aziýa üçin nebit bahasyny ýokarlandyrdy

  • 06.05.2024 22:45
  • 6315
Saudi Aramco Aziýa üçin nebit bahasyny ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýadaky müşderiler üçin nebitiniň iýun aýyndaky satuw bahalaryny ýokarlandyrdy. Bu barada Bloomberg-e salgylanyp, TASS habar berýär.

Maglumatlara görä, aziýaly alyjylar üçin Arab Light söwda belgili nebitiň bahasy barreline 0,9 dollar ýokarlandy. Şeýlelikde, baha Oman/Dubai sebit bençmarklaryndan 2,9 dollar ýokary boldy. Şol bir wagtyň özünde, agentligiň habar berşi ýaly, nebiti gaýtadan işleýän kompaniýalar Aziýa üçin saud nebitiniň bahasynyň barreline 0,6 dollar ýokarlanmagyna garaşypdylar.
Kompaniýa Aziýa bazary üçin nebitiniň bahasyny yzygider üçünji aý ýokarlandyrýar.


10.05.2024 15:07
5378

Iýunda Arkadag şäherinde TESC-2024 halkara maslahaty geçiriler

5-6-njy iýunda Arkadag şäherinde “Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri” atly Halkara ylmy maslahat (TESC 2024) geçiriler. Häzirki wagtda maslahaty...

08.05.2024 14:45
12600

GPP: Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada lider

Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada öňdeligi eýeleýär. Muňa Global Petrol Prices (GPP) portalynyň maglumatlary şaýatlyk edýär. 2024-nji ýylyň 6-njy maýyndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda...

25.04.2024 22:32
3101

TEIF 2024: Parižde Türkmenistanyň göçme halkara maýa goýum forumy tamamlandy

Şu gün, 25-nji aprelde Parižde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumynyň (TEIF 2024) ikinji – jemleýji güni öz işini tamamlady. Bu gün iki sany sessiýa...

26.03.2024 22:27
8141

Shell dünýäniň iň gymmat nebitgaz brendleriniň sanawynda ýene-de öňdebaryjy

Shell nebitgaz brendi Brand Finance konsalting kompaniýasynyň dünýäniň iň gymmat nebitgaz brendleriniň sanawynda öňdebaryjylygyny dowam edýär. 2023-nji ýylda Shell-iň bahasy 4% ýokarlanyp, 50,3 mlrd dollara ýetdi...