5112

Olimpiýa türgeni Useýn Bolt ekiz perzentleriň kakasy boldy

Dünýäniň 8 gezek Olimpiýa çempiony Useýn Bolt ýene-de kaka boldy. Onuň ýanýoldaşy Keýsi Bannet türgeni ekiz perzentler bilen begendirdi. Oglanjyklara Sent-Leo hem-de Tander diýip at goýdular. Bu barada vesti.ru...

  • «
  • »