World Athletics Pariždäki Oýunlaryň ýeňijilerine pul baýragyny berjek ilkinji halkara gurama boldy

  • 12.04.2024 12:26
  • 4476
World Athletics Pariždäki Oýunlaryň ýeňijilerine pul baýragyny berjek ilkinji halkara gurama boldy

Bütindünýä ýeňil atletika assosiasiýasy (World Athletics) Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda gazanylan ýeňiş üçin pul baýragyny girizdi. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, Ria Nowosti habar berýär.

World Athletics öz sport görnüşinde Olimpiada üçin pul baýragyny girizen ilkinji halkara federasiýa boldy. Töleg 50 müň dollar bolar. Estafetada ýeňiş gazanylan ýagdaýynda mukdar tutuş toparyň arasynda paýlanar. 2,4 mln dollar möçberindäki umumy baýrak gaznasy Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) guramanyň her dört ýyldan alýan girdeji paýyndan bölündi.
World Athletics 2028-nji ýylyň Los-Anjelesde geçiriljek Oýunlarynda goşmaça pul baýraklarynyň ýaryşda kümüş we bürünç medal gazanan türgenlere hem tölenjekdigini belleýär.
Pariždäki Olimpiýa oýunlary 26-njy iýuldan 11-nji awgust aralygynda geçiriler.


düýn 23:44
3966

Pariždäki Sena derýasy Olimpiada ýaryşlary üçin ýaramsyz bolup çykdy

Pariždäki Sena derýasy onda triatlon we açyk suwda ýüzmek boýunça Olimpiýa ýaryşlaryny geçirmäge rugsat bermek üçin diýseň hapa bolup çykdy. Bu barada Frans Press agentligine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär...

16.06.2024 11:53
9873

124 ýyldan soň: 1900-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryndaky weloýaryşynyň netijelerine täzeden garaldy

Halkara olimpiýa komiteti 1900-nji ýylda Parižde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda 25 kilometrlik welosiped ýaryşynyň netijelerine täzeden garady diýip, “Çempionat” sport çeşmesi ýazýar. Şol ýaryşda ikinji...

16.06.2024 11:14
2361

Kibersport boýunça Olimpiýa oýunlary döredildi

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) kibersport Olimpiýa oýunlarynyň dörediljekdigini mälim etdi. Bu barada HOK-yň prezidenti Tomas Bah habar berdi. “HOK-yň Ýerine ýetiriji komiteti şu gün Olimpiýa kibersport oýunlaryny...

15.06.2024 12:59
2341

Ispaniýaly tennisçiler Nadal we Alkaras Parižde geçiriljek Olimpiadada çykyş eder

Ispaniýaly tennisçiler Rafael Nadal we Karlos Alkaras Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşarlar. Bu barada Ispaniýanyň Tennis federasiýasy habar berdi. Türgenleriň ikisi-de hem ýekelikde...