3632

Honda 2026-njy ýylda Formula — 1-e dolanyp geler

Ýaponiýanyň Honda awtoulag öndürijisi 2026-njy ýylda «Aston Martin» topary üçin hereketlendirijileri öndüriji we üpjün ediji hökmünde «Formula-1» klasynda awtoulag ýaryşyna gaýdyp geler. Bu barada çarşenbe güni...

1976

Werstappen Maýaminiň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

«Red Bull-yň» niderlandly sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň bäşinji tapgyry bolan Maýaminiň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ýaryş ABŞ-nyň ýolunda geçirildi. “Formula-1-iň” häzirki çempiony häzirki...

6163

Peres Azerbaýjanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

"Red Bull-yň" meksikaly sürüjisi Serhio Peres Bakuwda geçirilen "Formula-1" çempionatynyň dördünji tapgyry bolan Azerbaýjanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Peres üçin bu ýeňiş möwsümde ikinji boldy, bir gün öň ol...

13424

Bred Pitt «Formula-1» ulagynda başlangyç aýlawy geçer

Amerikaly aktýor Bred Pitt “Formula-1-iň” Beýik Britaniýanyň Gran-prisi tapgyryndan öň Silwerstounda başlangyç aýlawy geçmäge ýörite ygtyýarnama aldy diýip, «The Sun» habar berýär. Muny rsport.ria.ru ýetirýär....

3626

Werstappen Awstraliýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy

Melburnda Formula-1-iň üçünji tapgyry – Awstraliýanyň Gran-prisi tamamlandy. Ýaryşyň ýeňijisi “Red Bulluň” sürüjisi we umumy hasabyň lideri Maks Werstappen boldy. Ikinji orny “Mersedesiň” ýaryşa gatnaşyjysy Lýuis...

8638

Şumaheriň «Formula-1-däki» ilkinji ulagy auksionda satylar

Ýedi gezek dünýä çempiony bolan Mihael Şumaheriň «Formula-1-däki» ilkinji ulagy Bonhams auksion öýi tarapyndan satlyga çykaryldy. 556 belgili lot auksionyň resmi saýtynda görkezilýär diýip, sovsport.ru habar berýär...

4233

Cadillak Formula 1-e gatnaşmak kararyna geldi

Kadillak amerikan kompaniýasy täze Formula-1 toparyny bellige aldyrmak üçin FIA-a arza bermäge hyýallanýar: ony Andretti Global bilen bilelikde döretmek meýilleşdirilýär. Motorsport-yň berýän habaryna görä, täze...

2696

Werstappen “Formula-1-den” haçan gidip biljekdigini aýtdy

«Formula-1-iň» häzirki çempiony, “Red Bull” toparyndan Maks Werstappen topar bilen häzirki şertnamanyň möhleti tamamlanandan soň çempionaty terk edip biljekdigini aýtdy. Mart aýynda Werstappen “Red Bull” bilen...

8715

Şumaheriň çempionlyk Formula-1 ulagy rekord baha satyldy

2003-nji ýylda «Formula-1» klasly ulag ýaryşlary boýunça dünýä çempiony bolan nemes türgeni Mihael Şumaheriň Ferrari toparynyň bolidi Sotheby's auksionynda 14,6 mln dollar bahadan satyldy diýip, Forbes habar berýär...

8004

Hemiltona “Braziliýanyň hormatly raýaty” ady berildi

«Formula-1-iň» ýedi gezek çempiony, «Mersedesiň» britaniýaly sürüjisi Lýuis Hemilton Braziliýanyň hormatly raýaty boldy. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, rsport.ria.ru belleýär. Ýagny, Hemilton...

5024

Maks Werstappen ABŞ-nyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bull” toparynyň sürüjisi Maks Werstappen 2022-nji ýylyň “Formula-1” dünýä çempionatynyň on dokuzynjy tapgyry bolan ABŞ-nyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Niderlandly sürüji möwsümde 13-nji ýeňşini gazanyp, Mihael...

3560

Maks Werstappen “Formula-1-iň” iki gezek çempiony boldy

“Red Bulluň” sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň iki gezek ýeňijisi boldy. Eger-de niderlandiýaly birinji titulyny soňky ýaryşyň soňky aýlawynda gazanan...

2372

Werstappen Italiýanyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy

«Red Bull-yň» sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasynda awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 16-njy tapgyry bolan Italiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ikinji orny “Ferrariniň” wekili Şarl Lekler eýeledi...

2414

Werstappen Belgiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy

“Red Bulluň” sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň 14-nji tapgyry bolan Belgiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Werstappen 14-nji orundan bat alyp, ýeňiş gazanmagy...

3736

Audi «Formula 1-e» dolanýar

Audi  2026-njy ýylda geçjek Formula 1 çempionatyna dolanýandygyny resmi görnüşde mälim etdi. FIA-nyň Bütindünýä geňeşi 2026-njy ýylda hereket etjek güýç gurluşlarynyň reglamentini tassyklanyndan 10 gün geçensoň şeýle...