13956

Hytaýyň alymlary Aýdan täze mineral tapdylar

Hytaýyň alymlary «Çane-5» kosmiki enjamynda Ýere getirilen Aý topragynyň nusgasyndan öň ylma mälim bolmadyk mineraly tapdylar. Bu barada Hytaýyň milli kosmiki müdirligine we Hytaýyň döwlet atom energetikasy müdirligine...

20707

Hytaýda sürüjisiz taksiler ulanyşa goýberilip başlandy

Hytaýyň Baidu kompaniýasy hiç hili sürüjisiz ilkinji taksileri işe goýberdi. Olar Çunsin we Uhan şäherlerinde işläp başladylar. Baidu ozal sürüjisiz ulaglary Hytaýyň dürli sebitlerinde synagdan geçirdi. Ýöne düzgün...

15928

Täze iPhone 14 birbada birnäçe ýurtda öndüriler

Apple-iň esasy hyzmatdaşy bolan Foxconn kompaniýasynyň ýeke bir Hytaýda däl, eýsem, Braziliýada we Hindistanda hem iPhone öndürýän önümçilik bölümleri bar. Emma öň onuň täze model öndürýän esasy önümçilikleriniň...

16969

Hytaýda iň meşhur smartfonlar belli boldy

Chinbrand reýting we konsalting agentligi şu ýylyň birinji ýarymynda Hytaýda müşderileriň ykjam gurluşlardan kanagatlanma derejesiniň reýtingini neşir etdi. Bu barada ixbt.com habar berýär. Pikir soraşmanyň netijelerine...

13784

Türkmenistan «Bitewi Hytaý» syýasatyny goldaýar

Türkmenistan köp ýyllaryň dowamynda esasy türkmen-hytaý resminamalarynyň hemmesinde bellenilip geçilen «Bitewi Hytaý» syýasatyny goldaýandygyny birnäçe gezek yglan etdi. Türkmenistanyň garaýşy üýtgewsiz galýar:...

37436

2025-nji ýylda Hytaýyň ilaty azalyp başlar

Dünýäniň iň gür ilatly ýurdunda dogluşy höweslendirmäge gönükdirilen bir çagaly bolmak syýasatynyň ýatyrylandygyna garamazdan, 2025-nji ýylda Hytaýyň ilaty azalyp başlar diýip, saglygy goraýyş ministrligi mälim...

8589

Hytaý 2026-njy ýylda Wenera zond ibermegi meýilleşdirýär

Hytaýyň Ylymlar akademiýasy 2026-njy ýylda Weneranyň gurluşyny we atmosferasyny öwrenmek üçin VOICE (Weneranyň klimatyny we wulkanlaryny öwreniji) zondyny ibermegi meýilleşdirýär. Bu barada Milli kosmos ylymlarynyň...

12846

Hytaý howpsuz internet döretmekde kömek etmäge taýýar

Hytaý howpsuz we açyk kibergiňişligi döretmek ugrunda beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar. Bu barada HHR-iň prezidenti Si Szinpin Bütindünýä internet konferensiýasynyň çäklerinde halkara iş toparyny...

8052

Tesla elektromobil önümçiligini azaltdy

Hytaýyň Şanhaý şäherindäki zawodda önümçiligiň togtadylmagy sebäpli şu ýylyň II çärýeginde Tesla kompaniýasynyň elektromobil önümçiligi azaldy. Bu barada TASS habar berýär. Şeýlelikde, aprel aýyndan iýun aýy aralygynda...

35356

Aktýor Jeki Çan ata-babalarynyň mongoldygyny aýtdy

Aktýor, söweş sungatynyň ussady Jeki Çan ýakynda wideo ýazgyda atasynyň we kakasynyň mongoldygyny boýun aldy. Bu barada centralasia.media habar berýär. Jeki Çan 1954-nji ýylyň 7-nji aprelinde Gonkongda dünýä indi...