13705

UEFA transfer düzgünlerini üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) futbolçylaryň şertnamalarynyň dowamlylygyna çäklendirme girizmek isleýär. Bu barada The Times habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. Gurama şeýle üýtgetme barada...

15598

Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi

7-nji noýabrda Şweýsariýanyň Nýon şäherinde Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi. Oňa toparlaýyn tapgyrda birinji we ikinji orunlary eýelän 16 klub  gatnaşdy. Netijede, 1/8 final duşuşyklary şu aşakdakylardan...

10264

Grem Potter «Çelsiniň» baş tälimçisi boldy

«Çelsi» futbol klubunyň baş tälimçisi wezipesine angliýaly hünärmen Grem Potter bellenildi. Bu barada klubuň resmi saýty habar berdi. «Braýton» klubunyň öňki tälimçisi «Çelsi» bilen bäş ýyllyk şertnama baglanyşdy...

15068

«Çelsi» täze futbolçylar üçin rekord dereje pul töledi

Londonyň «Çelsi» kluby Angliýanyň Premýer-ligasynyň klublarynyň arasynda täze futbolçylary almak üçin harçlan puly boýunça möwsümaranyň rekordyny goýdy diýip, Sky Sports habar berýär. Neşiriň berýän maglumatyna...

9401

Obameýang «Barselonadan» «Çelsä» geçdi

«Barselonanyň» hüjümçisi Pýer-Emerik Obameýang «Çelsä» geçdi. Bu barada londonly klubuň resmi saýtynda habar berildi. «Men diýseň bagtly. Bu klubuň bir bölegi bolmak meniň üçin uly mertebe. «Çelsiniň» düzüminde...

15095

Uesli Fofana futbol taryhynda iň gymmat goragçy bolar

“Lester Sitiniň” 21 ýaşly fransiýaly merkezi goragçysy Uesli Fofana ýakyn wagtda Londonyň “Çelsi” klubuna geçer. Bu barada L’Equipe neşirine salgylanyp, regnum.ru habar berýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, “Çelsi”...

5894

Timo Werner «Çelsiden» «Leýpsige» geçdi

Germaniýanyň futbol boýunça ýygyndysynyň hüjümçisi Timo Werner iňlisleriň «Çelsisinden» Germaniýanyň «Leýpsigine» gaýdyp geldi. Ylalaşyk dört ýyla niýetlenen. Werner 26 ýaşynda, ol «Leýpsigden» «Çelsä» 2020-nji...

11148

Rahim Sterling «Çelsä» geçdi

Hüjümçi Rahim Sterling «Mançester Sitiden» Londonyň «Çelsisine» geçdi diýip, klubuň resmi saýtynda habar berilýär. Angliýanyň ýygyndysynyň 27 ýaşly futbolçysy bäş ýyllyk şertnama gol çekişdi. Transferiň bahasy...

7107

«Çelsi» resmi taýdan Todd Boeliniň garamagyna geçdi

Angliýanyň «Çelsi» futbol klubunyň satlyga goýulýandygy barada bildiriş edilenden üç aý geçensoň, duşenbe güni klub resmi ýagdaýda amerikaly işewür Todd Boeliniň baştutanlygyndaky maýadarlar konsorsiumynyň gözegçiligine...

16808

Roman Abramowiç «Çelsini» satdy

Londonyň “Çelsi” futbol klubyny satmak baradaky şertnama resmi taýdan tamamlandy. Bu barada Beýik Britaniýanyň hökümetine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. APL-iň russiýaly milliarder Roman Abramowiçe degişli...

14248

“Çelsi” klubuň amerikaly işewüre satylandygyny habar berdi

Angliýanyň “Çelsi” futbol kluby paýnamalaryň gözegçilik bukjasynyň amerikaly işewür Todd Bouliniň konsorsiumy tarapyndan satyn alynmagynyň şertlerini ylalaşdy. Bu barada klubuň metbugat gullugy habar berýär. Konsorsiuma...

12644

Çempionlar ligasynyň çärýek finalynyň bijeleri çekildi

Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda «Çelsi» futbol kluby ispanlaryň «Realy» bilen duşuşar. Ýaryşyň bijeleri anna güni Nýonda (Şweýsariýa) çekildi. Çarýek finalyň beýleki duşuşyklarynda iňlisleriň «Mançester Siti»...

9942

Türk işewüri Baýrak «Çelsini» satyn almak isleýär

Türk işewüri Muhsin Baýrak «Çelsi» iňlis futbol klubyny satyn almak baradaky teklibini hödürledi. Geçen hepde Roman Abramowiç kluby toparyň haýyr-sahawat gaznasyna esewan bolujylaryň dolandyrmagyna geçiripdi. ...

9514

Roman Abramowiç “Çelsi” futbol klubuny satar

Londonyň “Çelsi” futbol klubunyň eýesi Roman Abramowiç kluby satmak kararyna geldi. Bu barada “Çelsiniň” metbugat gullugy habar berýär diýip, TASS belleýär. “Men hemişe klubuň bähbitlerini göz öňünde tutup karara...

3949

Tuhel ýylyň iň gowy tälimçisi boldy

«Çelsiniň» baş tälimçisi Tomas Tuhel FIFA boýunça 2021-nji ýylyň iň gowy tälimçisi boldy. Germaniýaly hünärmen geçen möwsümiň dowamynda «Çelsiniň» tälimçi wezipesinde Frenk Lempardyň ornuny çalşyrdy. Tuhel ilkinji...

8616

AIPS 2021-nji ýylyň iň gowy futbol toparyny yglan etdi

Sport žurnalistleriniň halkara assossiasiýasy (AIPS) Italiýanyň milli ýygyndysyny 2021-nji ýylyň iň gowy topary diýip yglan etdi. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar edilýär. Italiýalylar Ýewro-2020 çempionatynda...

11969

Globe Soccer baýraklaryna dalaşgärler yglan edildi

Globe Soccer baýraklarynyň finalçylary yglan edildi. Bu barada guramanyň metbugat gullugyna salgylanyp, playmaker24.ru habar berdi. "Ýylyň oýunçysy" ugry boýunça dalaşgärler: Karim Benzema ("Real"), Robert Lewandowski...

13395

UEFA ýylyň iň gowy oýunçysyny we tälimçisini yglan etdi

Angliýanyň «Çelsi» klubunyň italiýaly ýarymgoragçysy Jorjinýo Ýewropa futbol assosiasiýalarynyň birleşigi (UEFA) tarapyndan ýylyň iň gowy oýunçysy diýlip yglan edildi. Ýeňiji 26-njy awgustda Çempionlar ligasynyň...