“Çelsi” tälimçi Poçettino bilen şertnamany ýatyrdy. Ol “MÝ” ýolbaşçylyk edip biler

  • 22.05.2024 19:48
  • 7947
“Çelsi” tälimçi Poçettino bilen şertnamany ýatyrdy. Ol “MÝ” ýolbaşçylyk edip biler

Angliýanyň “Çelsi” futbol kluby toparyň baş tälimçisi Maurisio Poçettino bilen şertnamany ýatyrdy. Çözgüt ikitaraplaýyn ylalaşygyň esasynda kabul edildi diýip, futbol klubunyň metbugat gullugy habar berýär.

“Çelsiniň” eýelerine bu klubuň taryhynyň bir bölegi bolmak mümkinçiligi üçin minnetdar. Indi toparyň geljek ýyllarda Angliýanyň çempionatynda we Ýewropa ýaryşlarynda öňe gitmek üçin gowy mümkinçilikleri bar” – diýip, argentinaly türgen belledi.
KHBS Poçettinonyň “Mançester Ýunaýtede” ýolbaşçy bolup biljekdigini habar berýär.
Žurnalist Dewid Ornşteýniň maglumatlaryna görä, “MÝ” eýýäm öňden bäri Poçettinony göz öňünde tutýar we indi, ähtimal, 52 ýaşly tälimçini çagyrmak meselesine çynlakaý sereder. Toparyň häzirki halypasy – niderlandiýaly Erik ten Hagyň geljegi näbelli bolup galýar.
Ýatlap geçsek, Maurisio Poçettino “Çelsiniň” baş tälimçisi wezipesine 2023-nji ýylyň maý aýynda bellendi. Bu döwürde onuň ýolbaşçylygynda topar ähli ýaryşlarda 51 oýna gatnaşyp, 27 ýeňiş gazandy, 10 gezek deňme-deň oýnady we 14 gezek ýeňlişe sezewar boldy.
Angliýanyň premýer-ligasynyň häzirki möwsüminiň jemi boýunça “Çelsi” 63 utuk bilen altynjy orny eýeläp, 2024/25-möwsüminde Konferensiýalar ligasyna gatnaşmagyny üpjün etdi. Şeýle-de, londonlylar Angliýa ligasynyň Kubogynyň finalyna çykyp, “Liwerpuldan” goşmaça wagtdan soň 0:1 hasabynda utuldylar.


düýn 15:34
4809

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

düýn 12:06
7296

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...

düýn 00:13
8875

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

22.06.2024 17:48
10269

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...