34122

Londonda Karl III-ä täç geýdirildi (foto)

Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III şenbe güni Londondaky Westminster abbatlygynda täç geýdi. Iki sagatlyk dowam eden dabarada Angliýanyň Buthanasynyň ruhanysy, Kenterberiý arhiepiskopy Jastin Uelbi hökümdaryň...

11885

Beýik Britaniýada täze şa şifri hödürlendi

Beýik Britaniýada şa aýaly Ýelizaweta II aradan çykandan we patyşa Karl III tagta geçenden soň täze şa şifri hödürlendi. Bu barada BBC ýaýlym korporasiýasy habar berdi diýip, regnum.ru belleýär. Monogramma täze...

13293

Serdar Berdimuhamedow Karl III tagta geçmegi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy, Onuň Alyjenaby Karl III  tagta geçmegi mynasybetli ýürekden...

  • «
  • »