Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III-niň baýlygy tas 775 mln dollara çenli artdy

  • 24.05.2024 07:33
  • 7806
Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III-niň baýlygy tas 775 mln dollara çenli artdy

Beýik Britaniýanyň 74 ýaşly patyşasy Karl III-niň baýlygy 12,7 mln dollar artyp, 774 mln dollardan (610 mln funt sterling) gowrak boldy. Bu barada “The Sunday Times-yň” 2024-nji ýyl üçin ýurduň iň baý adamlarynyň sanawyna salgylanyp, RBK ýazýar. Häzir britaniýaly monarh Birleşen Korollykda baýlygy boýunça 258-nji orny eýeleýär.  

“The Times-yň” 2022-nji ýyldaky sanawyna görä, Ýelizaweta II-niň baýlygy şol ýylyň sentýabr aýynda aradan çykmazdan öň 468 mln funt sterlinge barabardy. Patyşanyň baýlygy onuň merhum ejesi şa aýaly Ýelizaweta II-niň kapitalyndan heniz 2023-nji ýylda geçdi. Patyşanyň iň gymmatly aktiwleri onuň mülkleri, Sandringem köşgi we Balmoral galasydyr. 
Şeýle-de, Karl III Ýelizaweta II aradan çykandan soň, takmynan, 151 mln dollar bahaly maýa goýum portfelini miras aldy. Patyşa Karl we şa maşgalasy her ýyl ýurduň hökümeti tarapyndan tölenýän we şa maşgalasynyň çykdajylaryny maliýeleşdirmäge kömek edýän “özygtyýarly granty” hem alýarlar.
“Times” patyşa Karlyň umumy baýlygyny asyrlaryň dowamynda alan gymmat bahaly zatlarynyň, sungat eserleriniň kolleksiýalarynyň we sowgatlaryň bahalarynyň näbelliligi sebäpli bahalandyrmagyň kyndygyny belleýär.


26.05.2024 19:03
7604

Beýik Britaniýada parlamentiň dargadylýandygy we irki saýlawlaryň geçiriljek senesi yglan edildi

Ýurduň premýer-ministri Rişi Sunak 4-nji iýulda Beýik Britaniýada möhletinden öň  ählumumy (parlament) saýlawlarynyň geçiriljekdigini aýtdy diýip, “Bi-Bi-Si” habar berýär. “Onuň Alyhezretinden [Karl III] parlamenti...

09.05.2024 13:06
2872

Şotlandiýa täze hökümet baştutanyny saýlady

Şotlandiýanyň mejlisi Jon Suinnini hökümetiň täze baştutany edip saýlady diýip, BBC habar berýär. STV teleýaýlymynyň bellemegine görä, Suinni wezipesini tabşyran Hamza Ýusufyň ornuna geçmek bilen, Şotlandiýanyň...

25.04.2024 12:24
3597

Raşid Meredow Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça Döwlet sekretary bilen duşuşdy

24-nji aprelde Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň aşary işler ministri Raşid Meredow bilen Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça Döwlet sekretary Dewid Kemeronyň arasynda...

25.04.2024 07:04
7900

Serdar Berdimuhamedow Dewid Kemerony kabul etdi

24-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň daşary işler, Arkalaşyk we ösüş boýunça Döwlet sekretary Dewid Kemerony kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň öz daşary syýasatynda hemişelik...