2412

Google Fitbit korporasiýasyny 2,1 milliard dollara satyn aldy

Alphabet kompaniýasy dakylýan elektron enjamlaryň önümçiligine ýöriteleşdirilen amerikan Fitbit korporasiýasynyň satyn alynmasy barada habar berdi. Şertleşigiň umumy jemi 2,1 mlrd dollara ýetdi. Fitbit hem Nest...

9678

«Röwşen» aýakgaplary Russiýa Federasiýasyna eksport edildi

2019-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Mary welaýat gümrükhanasynyň «Mary» gümrük postundan «Röwşen» haryt nyşanly 6671 jübüt aýakgap önümleri ilkinji gezek Russiýa Federasiýasyna eksport edildi. Bu barada Türkmenistanyň...

14904

Iň girdejili biznes ideýalarynyň 6-lygy

Bu günki gün üstünlik gazanan telekeçileriň aglabasy öz işewürlik ýoluny noldan başlapdyr. Gyzykly ideýa we ony dogry durmuşa geçirmeklik şol adamlary millioner derejesine getiripdir. Biz size bu ugurdaky oňyn...

3760

Eýranda türkmen harytlarynyň sergisi geçirilýär

25-27-nji awgust aralygynda türkmen wekiliýeti ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Maşat şäherinde geçirilýän Ahal welaýatynda öndürilen harytlaryň sergisine...

8185

«КамАЗ» Türkmenistana 2000 sany ýük awtoulagyny getirer

Ýük awtoulagyny öndüriji «КамАЗ» kompaniýasy 3 ýylyň içinde Türkmenistana dürli modifikasiýaly 2000 sany awtoulag tehnikalaryny getirer. Bu barada sng.today «КамАЗ-yň» metbugat merkezine salgylanyp habar berýär...

8404

Türkmenistanda «Men telekeçi» taslamasy işe girizildi

«Akylly tilsimat» hojalyk jemgyýeti Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde «Men telekeçi» atly ägirt uly taslamasyny işe girizdi. Bu barada CentralAsia.news habar berýär. Bu taslama ýaş...

9059

Dünýädäki iň baý adamyň telekeçilik boýunça 10 maslahaty

«Forbes» žurnalynyň sanawynda Jef Bezos 2018-nji ýylda dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda öňdeligi eýeledi. «Asian Enterpreneur» neşiri Jef Bezosyň iş tejribesi boýunça telekeçiler üçin maslahatlary siziň dykgatyňyza...

3767

Murgapda türkmen bananlarynyň bol hasyly ýygnalýar

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda ýerleşýän «Ferhar» hojalyk jemgyýetinde azyk bazaryny hususy önümçilikdäki bananlar bilen üpjün etmek boýunça maksatnama üstünlikli ýerine ýetirilýär. Batyrmyrat Orazsähedowyň...