Forbes: Trampyň baýlygy bir ýylyň içinde 25% artdy

  • 08.04.2022 05:28
  • 9805
Forbes: Trampyň baýlygy bir ýylyň içinde 25% artdy

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Trampyň baýlygy bir ýylyň içinde $2,4 mlrd bolanlygyndan $3 mlrd-a çenli köpeldi, ýagny 25% artdy. Forbes žurnaly sişenbe güni şunuň ýaly maglumaty çap etdi.

Onuň maglumatlaryna görä, Trampyň paýnamalarynyň ösmegine belli bir derejede tehnologik sferadaky telekeçiligiň täsiri ýetdi. Forbesiň hasaplamalaryna esaslansaň, telekeçilik oňa maýasyny $430 mln artdyrmaga mümkinçilik berdi. Şunuň bilen baglylykda, TRUTH Social jemgyýetçilik tory ýatlanylýar, onuň döredilendigini öňki prezident 2021-nji ýylyň oktýabrynda mälim edipdi. Priloženiýe üstümizdäki ýylyň fewral aýynda ýüklemek üçin elýeter boldy, häzirki wagtda Trampyň 835 müň abunaçysy bar, ýagny onuň Twitterdäki abunaçylarynyň sanynyň 1%-den azrak.

Forbes Trampyň baýlygyna 2016 ýylda $3,7 mlrd, 2017 ýylda $3,1 mlrd, 2020 ýylyň oktýabrynda $2,5 mlrd diýip baha beripdi. Öňki prezidentiň baýlygynyň azalmagynyň esasy sebäbi şol wagt oňa degişli emlägiň bahasynyň peselmegi bilen baglydyr. 


14.11.2022 13:46
6413

Apple-iň kapitalizasiýasy bir günde 191 mlrd dollara çykdy

Amerikanyň Apple korporasiýasynyň bazar bahasy oktýabr aýynda ABŞ-da puluň hümmetiniň gaçyşynyň haýallamagy sebäpli, penşenbe güni rekord 191 mlrd dollara çykdy. Bu barada anna güni Business Insider portaly habar...

30.10.2022 13:13
1488

Apple IV maliýe çärýeginde arassa girdejisini 0,8% ýokarlandyrdy

Apple kompaniýasy dördünji maliýe çärýeginde arassa girdejisini 0,8% ýokarlandyrdy – bu çaklanylandan gowy bolsa-da, iPhone satuwy garaşylan netijäni bermedi diýip, interfax.ru belleýär. Kompaniýanyň metbugat relizinde...

30.10.2022 13:09
3525

Forbes: Sukerbergiň baýlygy Meta-nyň paýnamalarynyň pese gaçmagy bilen $11 mlrd azaldy

Meta korporasiýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerbergiň baýlygy çärýek hasabatynyň neşir edilmegi esasynda kompaniýanyň paýnamalary ep-esli pese gaçandan soň 11 mlrd dollar azaldy. Bu barada "Forbes" žurnaly habar berdi...

25.10.2022 17:31
4947

Berkshire Hathaway bazar bahasy boýunça Tesladan öňe geçip biler

Amerikaly milliarder Uorren Baffetiň Berkshire Hathaway maýa goýum kompaniýasynyň bazar bahasy Amerikanyň elektromobilleri öndürýän Tesla Inc. kompaniýasynyň görkezijisine golaýlaýar, hatda ondan öňe geçmegi-de...