Lenovo-nyň çärýeklik girdejisi ilkinji sapar 20 milliard dollardan geçdi

  • 25.02.2022 18:26
  • 1878
Lenovo-nyň çärýeklik girdejisi ilkinji sapar 20 milliard dollardan geçdi

Lenovo Group kompaniýasy nobatdaky çärýek ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hasabata laýyklykda, onuň girdejisiniň 20,1 mlrd dollara barabar bolandygy mälim boldy.

Personal kompýuterleriň bazarynda öňdeligi elden bermän gelýän hytaý öndürijisi üçin bu uly üstünlikdir, diýip, ixbt.com belleýär.
Hasabaty düzüjiler Lenovo-nyň innowasiýalara ep-esli serişde goýmagyny dowam edýändigini belleýärler.  

25.05.2023 10:01
1901

Apple Broadcom bilen 5G-niň komponentlerini işlemek barada ylalaşandygyny yglan etdi

Apple dünýäniň iň iri ýarymgeçiriji öndürijilerinden biri bolan Broadcom bilen 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlamak barada ylalaşandygyny yglan etdi. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň Apple-iň web...

24.05.2023 23:28
11368

Bloomberg: LVMH-iň baş direktory Bernard Arno bir günde 11 milliard dollardan gowrak pul ýitirdi

LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) kompaniýalar toparynyň prezidenti Bernar Arno kompaniýasynyň paýnamalary pese gaçandan soň bir günde 11,2 milliard dollar ýitirdi. Bu barada sişenbe güni Bloomberg habar berdi...

24.05.2023 23:01
5254

Riçard Brensonyň Virgin Orbit kompaniýasy işini bes etdi

Iňlis milliarderi Riçard Brenson tarapyndan esaslandyrylan, hemra uçurmak bilen meşgullanýan Virgin Orbit kompaniýasy batandygyny mälim edenden birnäçe aý soň, işini bes etdi. Bu barada BBC teleradioýaýlymlar korporasiýasy...

24.05.2023 10:11
4429

TSMC kompaniýasy Tencent-den öňe geçip, ýene-de Aziýanyň iň gymmat kompaniýasy boldy

Dünýäde çip öndürmekde öňdebaryjy Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) kompaniýasy Tencent  Holdings Ltd-den öňe geçip, Aziýanyň iň gymmat kompaniýasy diýen adyny gaýdyp aldy. Şu ýylyň başyndan bäri TSMC...