8753

Toyota täze 2022-nji ýylyň RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

Toyota SE gibrid wersiýasynda  2022-nji ýylyň täze RAV4 krossowerini tanyşdyrdy. Toyota RAV4 Amerikada iň köp satylýan krossowerdir. Şunuň bilen baglylykda, ýapon konserni 2022-nji ýylyň modeline birnäçe üýtgeşmeleri...

9539

Audi 2022-nji ýylyň täzelenen Audi A8 sedanyny tanyşdyrdy

Audi awtomobil kompaniýasy düýbünden täzelenen A8 tapgyryny tanyşdyrdy. Ol 2024-nji ýylda elektrikli görnüşi çykarylýança nemes flagmanynyň aktuallygyny saklap galar diýip, carsweek.ru habar berdi. Häzirki dördünji...

7185

Toyota täze bZ4X elektrikli krossowerini çykardy

Ýaponiýanyň Toyota awtoulag kompaniýasy täze bZ4X elektrikli krossowerini tanyşdyrdy. Ol awtoulag markasynyň ilkinji köpçülikleýin öndürilen elektrikli awtoulagy bolar diýip, ufatime.ru habar berdi. Täze elektrikli...

13596

Toyota 2022-nji ýylda ilkinji elektromobilini satyp başlar

Ýaponiýanyň iň uly awtokonserni Toyota Motor ilkinji elektromobilini 2022-nji ýylda satyp başlar. Bu barada kompaniýada habar berildi diýip, ren.tv belleýär. Toyota bZ4X krossowerini dünýäde, şol sanda Ýaponiýada...

13327

Has rahat oturgyçly täze awtomobilleriň sanawy düzüldi

J.D.Power amerikan analitik kompaniýasy has rahat oturgyçly täze awtomobilleriň sanawyny düzdi. Hünärmenler gözlegiň çäginde täze ulagy satyn alan ýa-da kärendesine alan we 2021-nji ýylyň fewral aýyndan iýul aýy...

14963

Ýaşy 3 ýyl bolan iň ygtybarly awtomobiller belli edildi

J.D.Power and Associates amerikan kompaniýasynyň hünärmenleri üç ýaşly awtomobillere eýe bolan 30 000 adamdan pikir soraşmanyň esasynda derňew geçirdiler. Olardan soňky ulanylyş ýylynda ýüze çykan meseleler barada...

9051

Volkswagen sürüjisiz tiz kömek ulaglaryny döreder

Volkswagen geljekde öz-özi dolandyrylýan ID.Buzz miniweniniň konseptini tanyşdyrdy. Awtoulag üç görnüşde: tiz kömek, eltip bermek hyzmaty we taksi görnüşinde hödürlendi. Bu barada Volkswagen-iň Youtube kanalyna...

5027

2022-nji ýyldaky Ženewa halkara awtosalony ýatyryldy

2022-nji ýyldaky Ženewa halkara awtosalony COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan awtomobil pudagyndaky kynçylyklar bilen baglanyşykly bir ýyl yza süýşürildi. Bu barada awtosalonyň resmi saýtynda habar berilýär...

6977

Honda 2040-njy ýyla çenli doly elektrikli marka öwrüler

Beýleki iri awtoulag öndürijileriniň köpüsi ýaly, Honda hem geljekde öz modellerini bütinleý elektrikli görnüşe geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada tarantas.news habar berýär. Ýapon markasy indi çykjak Prologue...

17840

Toyota 2022-nji ýylyň Corolla Cross krossowerini çykardy

Toyota ABŞ-nyň bazarynda täze 2022-nji ýylyň Corolla Cross krossowerini tanyşdyrdy. Bu barada procrossover.ru habar berdi. Toyota mundan birnäçe hepde öň 50 million Corolla awtoulagynyň önümçilik rekordyny goýdy...

7291

Mersedes-Benz täzelenen Sprinter furgonlaryny satyp başlady

«Mersedes-Benz Sprinter» furgon segmentinde bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmak üçin birnäçe täzelemelere eýe boldy. Bu täzelenmeler, esasan, döwrebap geçirişden (transmissiýada) we täzeden işlenen dizaýndaky süýşýän...

7427

Opel Astra-nyň elektrikli görnüşi 2023-nji ýylda bazara çykar

Germaniýanyň Opel kompaniýasy “Astra”  heçbeginiň täze nesliniň elektrikli görnüşiniň haçan çykaryljakdygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä, awtoulagyň elektrikli görnüşi 2023-nji ýylda satuwa çykar. Onuň benzinli görnüşini...