Habarlar - SYÝASAT WE YKDYSADYÝET Ähli Habarlara geç

Tramp «ähli kitaplaryň kitabyny» ýazýar

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 14.06.2021 22:09

Tramp «ähli kitaplaryň kitabyny» ýazýar

Baýdeniň daşary ýurtlara ilkinji sapary başlandy

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 10.06.2021 22:51

Baýdeniň daşary ýurtlara ilkinji sapary başlandy

Meksikada ýurduň taryhynda iň iri saýlawlar geçirildi

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 07.06.2021 17:52

Meksikada ýurduň taryhynda iň iri saýlawlar geçirildi

Ishak Gersog Ysraýylyň Prezidenti wezipesine saýlandy

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 03.06.2021 18:40

Ishak Gersog Ysraýylyň Prezidenti wezipesine saýlandy