4828

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

2636

Täjigistanda KIA-nyň resmi wekilhanasy peýda bolar

Kia Motors ýakyn wagtda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde öz wekilhanasyny açar. Bu barada TASS habar berýär. Hyzmatdaşlyk baradaky şertnama “Lesinwest” çäkli jogapkärçilikli jemgyýetiň müdirler geňeşiniň...

6054

Kia Clavis kysymly täze krossower çykarar

«Kia» täze krossoweriniň adyny mälim etdi – ol «Clavis» diýlip atlandyrylar we Hindistanda öndüriler. Bu barada «Autocar India» salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Bellenilmegine görä, uzynlygy 4 metre golaý bolan...

15082

ABŞ-da täze Kia Sorento 2024 tanyşdyryldy

ABŞ-da täze, gibridli  Kia Sorento 2024 görkezildi. Ondan öň awtoulag Günorta Koreýada hödürlenipdi. Bu ulag hatarynyň merkezinde bahasy 36 690 dollardan başlanýan Sorento Gibrid EX FWD bolmagyny dowam edýär. Bu...

9312

Kia K5 sedanyny täzeledi

Günorta Koreýanyň «Kia» kompaniýasy täzelenen «K5» sedany üçin sargytlary kabul edýändigini mälim etdi. Ozal «Optima» ady bilen tanalýan täzelenen sedan täze faralar we yzky çyralar bilen üpjün edildi. Onuň optikasy...

5822

Kia täze K3 hetçbegini tanyşdyrdy

«Kia» koreý kompaniýasy «Rio» modeliniň ornuny tutjak täze «K3» hetçbegini tanyşdyrdy. Bu barada autoreview.ru habar berýär. «Kia K3» hetçbeginiň uzynlygy 4295 mm, teker binýady 2670 mm. Awtoulagda LED faralar...

6704

Täze Kia Forte 2024 tanyşdyryldy

«Kia Forte» sedanynyň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasy tanyşdyryldy. «2024 Forte GT-Line» çaknyşma duýduryşy, elektron duruzyş (tormoz) ulgamy, ýolda sürüjä kömek we nawigasiýa esasly akylly kruiz dolandyryşy...

14819

Kia täze EV5 elektrik krossowerini tanyşdyrdy

«Kia» kompaniýasy Hytaýyň Çendu şäherinde geçirilen awtoulag sergisinde «EV5» kysymly ykjam elektrik krossowerini tanyşdyrdy. Bu barada koreýaly öndürijiniň metbugat gullugy habar berýär. Täze ulagyň uzynlygy 4615...

10087

Kia 2024-nji model ýylynyň Soul krossowerini täzeledi

ABŞ üçin niýetlenen model 2022-nji ýylyň baharyndaky täzelenişi ýaly üýtgewsiz galýar, iň uly üýtgeşiklik Soul EX-iň iň ýokary model dizaýn bukjasy boldy. Oňa 18 dýuýmlyk garyndy tekerleri we ýüzüne mata hem-de deri çekdirilen oturgyç...

18339

Kia Sorento 2024 bilen tanyşdyryldy

Täze Kia Sorento 2024 hödürlendi, onuň dizaýny iýul aýynyň ahyrynda bölekleýin aýan edilipdi. Krossoweriň daşky görnüşi ep-esli üýtgedilen, ýöne dizel hereketlendirijisini saklap galdy. Günorta Koreýanyň içerki...

9489

Kia Tasman pikapynyň çykjak senesi mälim edildi

Täze «Kia Tasman» kysymly pikap ulagynyň önümçiligi 2025-nji ýylda Günorta Koreýada başlanar diýip, gazeta.ru Motor1.com saýtyna salgylanyp habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine görä, bu awtoulag goşa kabinaly...

13207

Täze Kia EV5 elektrokrossoweriniň suratlary paýlaşyldy

Awgust aýynda Hytaýyň Çendu şäherinde geçiriljek awtoulag sergisinde täze «Kia EV5» elektrik krossoweri tanyşdyrylar. Bu barada gazeta.ru Autohome portalyna salgylanyp habar berýär. Täze ulagyň uzynlygy 4650 mm...

5469

Kia Rio hetçbeginiň Ýewropadaky satuwyny bes eder

«Kia» kompaniýasy Rio modeliniň Ýewropa ýurtlarynyň we Angliýanyň bazarlary üçin önümçiligini we satuwyny bes eder. Bu barada Autocar ýazýar. Neşiriň çeşmeleri kompaniýanyň bu kararyny belli bir modele, şeýle-de...

  • «
  • »