11078

Ýewropanyň iň beýik Monblan dagy 2,2 m peseldi

Ýewropada iň beýik depe hasaplanýan Alp dag gerişleriniň Monblan gerşi soňky 10 ýylda 2,2 metr peseldi. Bu maglumatlar Ýokarky sawoýa bölüminiň gözlegçilerine salgylanmak bilen, France Info radiosy tarapyndan berilýär...

19726

Ýewropa futbolynda aýlyk derejesiniň reýtingi düzüldi

Futbol ykdysadyýeti dünýäde iň çalt ösýän ykdysadyýetleriň biri, şonuň üçin hem oýunçylaryň aýlyklary çekýän zähmetlerine laýyk gelýär. Ýöne premýer-liganyň iň baý hasaplanýandygyna garamazdan, iň köp aýlyk alýan...

3426

Ýewropada elektrik awtoulaglarynyň satuwy iki esse artdy

2023-nji ýylyň awgust aýynda Ýewropada elektrik awtoulaglarynyň satuwy göwrümi, takmynan, 900 müň bolan umumy awtoulag bazaryndan 196 müň birlik boldy. JATO Dynamics-iň hasaplamalaryna görä, elektrik awtoulaglarynyň...

22247

Toyota Land Cruiser First Edition 2024 bilen tanyşdyryldy

2024-nji ýylyň Toyota Land Cruiser-iniň Ýewropanyň bazaryna satuwa çykarylmazynyň öňüsyrasynda model Germaniýada görkezildi. Awtoulagyň täze nesli Bush Taxi Meeting çäresinde görkezildi.   Bush Taxi-niň Germaniýanyň...

14704

Ýewropa Bileleşigi TikTok-a 368 million dollar jerime saldy

Ýewropa Bileleşigi TikTok sosial ulgamyna kämillik ýaşyna ýetmedikler bilen baglanyşykly maglumatlary ulananda Brýusseliň maglumatlary goramak boýunça berk düzgünlerini (GDPR) bozandygy üçin 345 million ýewro (368...

4491

Türkmenistanyň Fransiýa eksporty 2,4 esse artdy

2023-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşigi ýurtlarynyň arasyndaky söwda dolanyşygy 345 million ýewrodan gowrak boldy, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,4% köp. Şeýle...

25882

Ýewropanyň iň asuda howa menzilleri saýlandy

Awtomobilleri kärendesine bermek hyzmatlaryny hödürleýän StressFreeCarRental kompaniýasy iň asuda howa menzillerini tapmak üçin dünýäniň iň meşhur howa menzilleri barada maglumatlary ýygnady. Bu barada Tengitravel...

14429

Polşada ösýän dub 2023-nji ýylyň Ýewropa agajy boldy

Polşanyň Lodz şäherinden Fabrikant atly dub agajy “2023-nji ýylyň Ýewropa agajy” baýragyny aldy. 180 ýaşly bu agajyň ýeňiş gazanmagy üçin tas 46 müň adam ses berdi diýip, euro-pulse.ru habar berýär. Dub agajy XIX...