40039

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

10324

Memfis Depaý «Barselonadan» «Atletiko» geçdi

Niderlandly hüjümçi Memfis Depaý «Barselonadan» Madridiň «Atletikosyna» geçdi. Bu barada anna güni madridli toparyň metbugat gullugy habar berdi. 28 ýaşly hüjümçi bilen baglaşylan şertnama 2,5 möwsüme niýetlenendir...

19809

Serdar Berdimuhamedow Mihail Mişustin bilen gepleşikleri geçirdi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýanyň Hökümetiniň Baştutany Mihail Mişustin bilen duşuşygy geçirildi. Ilki taraplar ikiçäk görnüşde duşuşdylar, soňra gepleşikler iki ýurduň wekiliýetleriniň...

17507

iOS 17 täzelenmesini aljak iPhone modelleri aýdyldy

Apple kompaniýasy 2023-nji ýylyň iýun aýynda WWDC-ni döredijileriň konferensiýasynda iOS 17 operasiýa ulgamynyň täze wersiýasyny hödürlär. Phone Arena neşiri çak edilýän täzelikler barada gürrüň berdi, şeýle hem...

5491

Apple täze Macbook Pro we M2-li Mac Mini bilen tanyşdyrdy

Apple gurluşlarynyň - M2 Pro we M2 Max prosessorly Macbook Pro-nyň, şeýle hem M2 we M2 Pro-ly Mac Mini-niň gysgaça tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. M2 Pro we M2 Max-da Macbook Pro Täze 14 we 16 dýumlyk noutbuklar...

37961

Rustam Minnihanow Türkmenistana iş sapary bilen geldi

18-nji ýanwarda Aşgabada iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow geldi diýip, Tatarystanyň Prezidentiniň Metbugat-gullugy habar berýär. Russiýanyň iň iri...

19714

Wýetnamyň prezidenti wezipesinden çekildi

Wýetnamyň prezidenti Nguen Suan Fuk döwlet baştutany wezipesinden çekildi hem-de Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň we Syýasy býurosynyň düzüminden çykdy. “Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň...

24672

Raşid Meredow Arhiýepiskop Feofilakt bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistandaky Patriarhal dekanlarynyň ybadathanalarynyň dolandyryjysy Arhiýepiskop Feofilakt bilen duşuşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar...

71495

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...