5611

Aşgabatda halkara ekologiýa forumy geçirildi

23-nji iýunda Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa”...

7465

Ýewropada gazyň bahasy iki hepdäniň içinde 60% gymmatlady

Ýewropada tebigy gazyň bahasy bary-ýogy iki hepdäniň içinde 60% gymmatlady. Niderlandlaryň TTF söwda meýdançasyndaky söwdalaşyklarda ýaňy-ýakynda 8-nji iýunda-da fýuçersleriň bahasy MBt.s üçin 79,40 ýewrody, emma...

4395

Eýranyň nebit eksportyndan gazanan girdejisi 60% ýokarlandy

Häzirki eýran senenama ýylynyň (2022-nji ýylyň 20-nji martynda başlady) ilkinji iki aýynda Eýranyň nebit eksportyndan gazanan girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 60%-den gowrak ýokarlandy....

10225

Gyýanly polimer zawodynda izobutan öndürýän desga gurlar

6-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer Ç.Purçekow döwlet Baştutanynyň garamagyna “Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desgany gurmak hakynda” Kararyň taslamasyny hödürledi. Hormatly...

6276

Eýranyň nebit eksporty 40% artdy

Eýranyň nebit gazyp alyş kuwwaty sanksiýadan öňki derejesine ýetdi, özem bu sanksiýalar we ykdysady basyş şertlerinde bolup geçdi. Bu barada Eýranyň  milli nebit kompaniýasynyň baş direktory  Mohsen Hojaste-Mehr...

8604

Gazagystan türkmen gazyny satyn almagy meýilleşdirýär

2024-nji ýylda Gazagystan öz gazynyň eksportyny bes edip, «mawy ýangyjy» goňşy ýurtlardan, şol sanda Türkmenistandan satyn alyp başlamagy meýilleşdirýär diýip, gazak habar beriş serişdeleri ýazýar. Milli energetika...

3572

Brent nebitiniň bahasy 6%-den gowrak ýokarlanýar

2022-nji ýylyň maý aýyndaky üpjünçilik bilen Brent söwda belgili nebit üçin fýuçers bahasy Londonyň ICE biržasynda ösüşini 6,01%-e çenli ýokarlandyryp, bir barrele 114,42 dollara ýetdi. WTI nebitiniň bahasy 5,66%...