Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz eksportyny artdyrdy

  • 06.06.2023 12:14
  • 10350
Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz eksportyny artdyrdy

2023-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan Hytaýa, takmynan, 2,9 mlrd kub metr tebigy gaz ibermek bilen, eksport möçberini ýokarlandyrdy diýip, Trend habar berýär.

Resmi maglumatlara görä, görkezilen aýda gaz eksportynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda (2,4 mlrd kub metr) 20,8% köp boldy.
Hytaý mart aýynda tebigy gazy, Türkmenistandan başga-da, Gazagystan (380 mln kub metr) we Özbegistan (140 mln kub metr) ýaly Merkezi Aziýa ýurtlaryndan import etdi.
Häzirki wagtda Türkmenistan öz gazyny Hytaýa Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň üsti bilen geçirilýän üç gaz geçirijisi arkaly iberýär. Bu gaz geçirijileriniň umumy kuwwaty ýylda 55 mlrd kub metr gaza barabar.
Şeýle-de, 2022-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistan bilen Hytaýy birleşdirjek gaz geçirijisiniň dördünji liniýasynyň gurluşygy ylalaşyldy. Bu liniýa ulanylyşa girizilenden soň, Türkmenistandan Hytaýa ýyllyk gaz üpjünçiliginiň mukdarynyň 65 mlrd kub metre çenli ýokarlanmagyna garaşylýar.


09.12.2023 19:27
36912

Dragon Oil Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder

Dragon Oil Türkmenistanda öz önümçilik meýdançalarynda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder. Bu barada kompaniýanyň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan COP 28 konferensiýasy wagtynda "Nebitiň we gazyň dekarbonizasiýanyň düzgünnamasy"...

30.11.2023 22:23
5719

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
10104

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19483

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...