Bloomberg: Hindistan aprel aýynda Ýewropanyň iň uly nebit üpjünçisi bolar

  • 29.04.2023 14:58
  • 9015
Bloomberg: Hindistan aprel aýynda Ýewropanyň iň uly nebit üpjünçisi bolar

Hindistan şu aýda Ýewropany arassalanan nebit bilen üpjün ediji iň uly ýurt bolar. Bu barada anna güni Bloomberg habar berdi.

Onuň maglumatlaryna görä, Hindistandan Ýewropa arassalanan nebitiň eksporty aprel aýynda bir günde 360 müň barrelden geçer, bu bolsa Günorta Aziýa ýurdunyň Saud Arabystanyndan öňe geçmegine we  arzan rus nebitini rekord derejede satyn almagyň hasabyna, bu energiýa göterijisiniň Ýewropa yklymynyň esasy üpjün edijisine öwrülmegine mümkinçilik döreder. 


düýn 11:45
2750

"Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2024" Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2024” (OGT 2024) 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy. Forum 2024-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Bu giň gerimli çäräni...

10.07.2024 12:33
5669

«Galkynyş» gaz käninden senagat taýdan ähmiýetli täze gaz akymy alyndy

Ýakynda Türkmenistanyň iň iri gaz känleriniň biri bolan «Galkynyş» gaz käniniň degişli gaz guýusynda geçirilen buraw işleriniň netijesinde senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy.  Uglewodorod serişdelerini gaýtadan...

07.07.2024 02:43
7281

Saudi Aramco Aziýadaky alyjylar üçin nebitiň awgust aýyndaky bahasyny arzanlatdy

Saud Arabystanynyň milli nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýadaky müşderiler üçin nebitiň awgust aýyndaky bahasyny arzanlatdy. Aziýaly alyjylar üçin Arab Light nebitiniň bahasy barreline 0,6 dollar arzanlady diýip...

03.07.2024 16:13
8895

Saud Arabystany täze nebit we gaz ýataklaryny açdy

Saud Arabystany Şarkiýa we Rub-el-Hali sebitlerinde täze nebit we gaz ýataklarynyň tapylandygyny mälim etdi. Bu barada ýurduň energetika ministri Abdul-Aziz ben Salman habar berdi diýip, SPA habarlar agentligi...