OPEC+ 2024-nji ýylda nebit önümçiligini azaltmagy ylalaşdy

  • 05.06.2023 20:23
  • 6535
OPEC+ 2024-nji ýylda nebit önümçiligini azaltmagy ylalaşdy

Wenadaky ýygnakdan soň, OPEC+ ýurtlary 2024-nji ýyldan başlap her gün 40,46 million barrele barabar nebit öndürmek barada kwotany tassyklady diýip,  guramanyň web sahypasyndaky habarnamada aýdylýar.

Russiýanyň OPEC+ boýunça 2024-nji ýyldaky kwotasy günde  9,8 million barrele, Saud Arabystanynyňky - günde 10,5 million barrele barabar bolar.
Angola üçin maksatly önümçiligiň derejesi 1,3 million barrele, Nigeriýa üçin - 1,4 milliona, Alžir üçin - 1 milliona, Kongo üçin - 276 müňe, Gabon üçin - 177 müňe çenli peseler. Ozal The Wall Street Journal gazeti Er-Riýadyň birnäçe afrika ýurduna önümçiligi azaltmak baradaky haýyş bilen ýüz tutandygyny, ýöne olaryň ylalaşyga gelip bilmändigini habar beripdi.
OPEC-iň beýannamasynda "nebit bazaryndaky durnuklylygy gazanmak we goldamak" üçin kararyň kabul edilendigi bellenýär. Indiki duşuşyk 26-njy noýabrda geçiriler.


02.12.2023 15:38
1365

Braziliýa 2024-nji ýylda OPEK+ bileleşigine goşular

Braziliýa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan OPEK+ bileleşigine goşular. Report agentliginiň belleýşi ýaly, bu barada çeşmelere salgylanyp, Reuters agentligi habar berdi. Häzir OPEK+ bileleşigi 23 ýurdy, şol sanda dünýäniň...

28.11.2023 23:38
10104

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

13.11.2023 23:24
3987

OPEK 2023-nji ýylda ABŞ-nyň nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny ýokarlandyrdy

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasy (OPEK) 2023-nji ýylda birleşige girmeýän ýurtlaryň dünýädäki nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny 12,76 million barrele çenli ýokarlandyrdy. Bu barada guramanyň nebit bazary...

08.11.2023 23:47
9466

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...