Eýran RF, Türkmenistan we Katar bilen Pars aýlagynda gaz merkezini döretmegi meýilleşdirýär

  • 10.06.2023 16:24
  • 11068
Eýran RF, Türkmenistan we Katar bilen Pars aýlagynda gaz merkezini döretmegi meýilleşdirýär

Eýran Russiýa Federasiýasy, Türkmenistan we Katar bilen Pars aýlagynda gaz merkezini döretmegi meýilleşdirýär diýip, Eýranyň nebit senagaty ministri Jawad Ouji habar berdi. Muny interfax.ru ýetirýär.

"Russiýa, Türkmenistan we Katar bilen hyzmatdaşlykda biz Eseluý sebitinde gaz merkezini döretmekçi bolýarys. Taýýarlaýyş çäreleri meýilnamalaşdyryş tapgyrynda" - diýip, "Mehr" Oujiniň sözlerini getirýär.

Ol Tähranyň goňşy ýurtlar bilen söwdany ösdürmegi dowam etdirjekdigini belledi.
Oujiniň aýtmagyna görä, Eýran nebitgaz we himiýa pudaklarynda uly üstünlikleri gazandy. Ol Tähranyň Wenesuelada nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň gurluşygyna gatnaşandygyny ýatlap geçdi.
Ministr dünýäniň sanksiýa täsirine düşmeýän şeýle kärhanalara mätäçdigini we şeýle zawodlaryň gurluşygynyň dürli ýurtlarda dowam etdiriljekdigini belledi.


30.11.2023 22:23
5233

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
9732

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19186

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

08.11.2023 23:47
9344

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...