Serdar Berdimuhamedow nebitgaz toplumy boýunça wise-premýeri çalyşdy

  • 14.05.2023 00:56
  • 20483
Serdar Berdimuhamedow nebitgaz toplumy boýunça wise-premýeri çalyşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşyrguly Begliýewi başga işe geçmegi sebäpli Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz meseleleri boýunça orunbasary wezipesinden boşatdy.

Nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän täze wise-premýer wezipesine «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow bellenildi. Bu barada şenbe güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berildi.
Aşyrguly Begliýew wise-premýer wezipesine 2023-nji ýylyň fewralynda bellenildi, ondan öň 2022-nji ýylyň aprelinden bäri Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesini eýeleýärdi. 2015-2017-nji ýyllarda «Türkmengaz» döwlet konsernine ýolbaşçylyk etdi.
Batyr Amanow «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine 2020-nji ýylyň iýulynda bellenildi. Ondan öň ol Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory we nebitgaz ulgamynda beýleki ýolbaşçy wezipelerde işledi.


düýn 23:38
5973

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
18973

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

13.11.2023 23:24
3934

OPEK 2023-nji ýylda ABŞ-nyň nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny ýokarlandyrdy

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasy (OPEK) 2023-nji ýylda birleşige girmeýän ýurtlaryň dünýädäki nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny 12,76 million barrele çenli ýokarlandyrdy. Bu barada guramanyň nebit bazary...

08.11.2023 23:47
9295

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...