Pakistan türkmen gazyny gaýtadan işläp beýleki ýurtlara eksport etmegi meýilleşdirýär

  • 23.06.2023 12:03
  • 8951
Pakistan türkmen gazyny gaýtadan işläp beýleki ýurtlara eksport etmegi meýilleşdirýär

Pakistan Hytaýa we Ýewropa döwletlerine turbageçirijiler arkaly import edilen tebigy gazy suwuklandyrylan görnüşe öwürýän zawodlary gurmagy teklip edýär. Çig mal hökmünde Yslamabat gazy Türkmenistandan import edip almagy meýilleşdirýär. Bu barada “The Express Tribune” habar berýär.

Pakistanyň döwlet nebit ministri Musadik Mäligiň mälim etemegine görä, Türkmenistan ägirt uly gaz gorlaryna eýe bolup, ony turbageçirijiler arkaly Pakistana import etmek meselesi eýýäm ylalaşyldy. Şeýlelikde, Pakistan türkmen gazyny başga ýurtlara hem eskport edip biler.
Şu ýylyň sowuk gyşynda Pakistan Owganystanyň üsti bilen Türkmenistandan suwuklandyrylan gazy import etjekdigini mälim edipdi. Aprel aýynda bolsa, Türkmenistanda öndürilen suwuklandyrylan tebigy gazyň ilkinji tapgyry Pakistana gelip gowuşdy.
Ýakynda Pakistanyň Hökümeti Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan taslamasynyň bilelikde durmuşa geçirilişini çaltlandyrmak baradaky meýilnamany tassyklady.


düýn 19:27
20332

Dragon Oil Türkmenistanda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder

Dragon Oil Türkmenistanda öz önümçilik meýdançalarynda 2027-nji ýyla çenli gazyň ýakylmagyny doly bes eder. Bu barada kompaniýanyň baş direktory Ali Raşid Al Jarwan COP 28 konferensiýasy wagtynda "Nebitiň we gazyň dekarbonizasiýanyň düzgünnamasy"...

30.11.2023 22:23
5651

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

28.11.2023 23:38
9981

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

21.11.2023 10:33
19375

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...