Ärdogan: täze tapylan nebit ýatagy ony daşary ýurtlardan almak zerurlygyny aradan aýrar

  • 03.05.2023 18:08
  • 17764
Ärdogan: täze tapylan nebit ýatagy ony daşary ýurtlardan almak zerurlygyny aradan aýrar

Türkiýede täze nebit ýatagynyň üsti açyldy. Netijede indi daşary ýurtlardan energiýa serişdelerini getirmek zerurlygy aradan aýrylar. Bu barada sişenbe güni Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan habar berdi.

"Biz Gabar sebitinde (günorta-gündogar) 2,6 km çuňlukda nebit tapdyk. Ýatagyň günde 100 000 barrele çenli önümçilik kuwwaty bar. Bu ýatakdan Türkiýäniň beýleki nebit ýataklaryndan alanyňdakydan has köp nebit çykarylar. Türkiýe mundan beýläk energiýa serişdeleriniň üpjünçiligine mätäç ýurt bolmaz. Biz energiýa serişdeleri bilen üpjün edip biljek döwlete öwrüleris "- diýip Prezident nygtady.

Türk Lideriniň sözlerine görä, agzalan ýatakdan çig mal nebiti gaýtadan işleýän zawodlara eýýäm akyp başlady. Uglewodorodlaryň täze çeşmesiniň tapylandygy baradaky beýannama Ärdogan tarapyndan respublikadaky prezident we parlament saýlawlarynyň 12 gün öňýany berildi.


düýn 23:38
5429

Aşgabatda SOCAR azerbaýjan nebit kompaniýasynyň edara binasy açyldy

Aşgabatda Azerbaýjanyň Döwlet nebbit kompaniýasynyň (SOCAR) wekilhanasynyň edara binasy açyldy. Bu barada Report agentligi Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň «Х» sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanyp...

13.11.2023 23:24
3934

OPEK 2023-nji ýylda ABŞ-nyň nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny ýokarlandyrdy

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasy (OPEK) 2023-nji ýylda birleşige girmeýän ýurtlaryň dünýädäki nebit önümçiligi baradaky çaklamasyny 12,76 million barrele çenli ýokarlandyrdy. Bu barada guramanyň nebit bazary...

08.11.2023 23:47
9295

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

29.10.2023 13:31
5856

TNGIZT-de iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa giriziler

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasiýa tehnologiýalary esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasyny ulanmaga bermek boýunça işler alnyp barylýar...