3148

Türkiýe kosmosa öz raketasyny uçurmagy meýilleşdirýär

Türkiýe kosmosa öz raketasyny uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada ýurduň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan aýtdy diýip, RIA.Nowosti habar berýär. “Nesip bolsa, ýakyn ýyllarda biz maksatnamanyň çäklerinde taýýarlan...

16470

Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Türkiýä bardy

Şu gün, 25-nji oktýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Türkiýe Respublikasyna bardy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinden döwlet Baştutanyny resmi adamlar ugratdylar. Birnäçe wagtdan soň, Türkmenistanyň...

22402

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä iş saparyny amala aşyrar

25-26-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna resmi saparyny amala aşyrar. Sapara görülýän taýýarlyk barada wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow anna güni Hökümet...

36321

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä sapar bilen gider

Prezident Serdar Berdimuhmedowyň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli ýollan hatynda mälim...

26454

Ärdoganyň girdejileri baradaky hasabat çap edildi

28-nji maýda Türkiýäniň täze möhlete saýlanan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan süýşürintgi puluny milli walýutada - türk lirasynda saklaýar. Resmî Gazete hökümet gazetinde türk lideriniň prezident saýlawlarynda gazanan...

53068

Türkiýäniň täze prezidenti ikinji tapgyrda belli bolar

14-nji maýda Türkiýede geçirilen prezident saýlawlarynda dalaşgärleriň hiç biri hem 50%-den köp ses alyp bilmediler, şunuň bilen baglylykda ýurtda saýlawlaryň ikinji tapgyry geçiriler. Ol 28-nji maýda geçer diýip...

24748

Türkiýede prezident saýlawlarynda ses berlişik başlandy

Şu gün, 14-nji maýda Türkiýede 81 welaýatda prezident we parlament saýlawlary boýunça ses bermek üçin saýlaw uçastoklary açyldy. Uçastoklar ýerli wagt bilen 17:00-a çenli (19:00 aşg wagt) hereket eder. Ýurduň tutuş...

29855

Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana hat iberdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana iberen hatynda Türkmenistana we onuň halkyna hakyky dostluk...