15786

Serdar Berdimuhamedow Döwletliler köşgüne baryp gördi

31-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli BAE-niň Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgüne bardy we şol ýerde baýramçylyk çäresine...

5723

Berdimuhamedow Ärdogany doglan güni bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberip, türk kärdeşine özüniň iň oňat arzuwlaryny beýan etdi.   Türkmen Lideri gutlag...

10971

Türkmen-türk haryt dolanyşygy ýylda 5 milliard dollara çykar

Aşgabatda Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Onuň jemleri boýunça iki ýurduň Liderleri metbugat maslahatynda...

12201

Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Şu gün, 27-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Türkmenistana döwlet sapary başlandy.    Ertir, 28-nji noýabrda...

10555

Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistana döwlet saparynda bolýar

Şu gün — 27-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana iki günlük döwlet sapary başlanýar. Bu barada 26-njy noýabrda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde Ministrler...

11829

Berdimuhamedow Stambulda Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

12-nji noýabrda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak maksady bilen, Stambulda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...

  • «
  • »