21679

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

14666

Türkiýe Gara deňizde täze gaz ýatagyny ýüze çykardy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan duşenbe güni Gara deňizde Türkiýäniň tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň 710 mlrd kub metre deňdigini habar berdi diýip, Interfaks agentligi Anadolu agentligine salgylanyp habar...

44708

Ärdogan: Ronaldu karýerasyny Saud Arabystanynda dowam eder

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldunyň karýerasyny Saud Arabystanynda dowam etdirjekdigini aýtdy. «Mendäki bar bolan magumata görä, Ronaldu Saud Arabystanynyň çempionatynda...

36997

Rejep Taýyp Ärdogan Awaza geldi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin 13-nji dekabrda Türkmenistana geldi. Ärdogan giç agşam Türkmenbaşy...

16156

Serdar Berdimuhamedow Döwletliler köşgüne baryp gördi

31-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli BAE-niň Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgüne bardy we şol ýerde baýramçylyk çäresine...

5918

Berdimuhamedow Ärdogany doglan güni bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberip, türk kärdeşine özüniň iň oňat arzuwlaryny beýan etdi.   Türkmen Lideri gutlag...

11057

Türkmen-türk haryt dolanyşygy ýylda 5 milliard dollara çykar

Aşgabatda Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Onuň jemleri boýunça iki ýurduň Liderleri metbugat maslahatynda...

12447

Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Şu gün, 27-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Türkmenistana döwlet sapary başlandy.    Ertir, 28-nji noýabrda...

10650

Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistana döwlet saparynda bolýar

Şu gün — 27-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana iki günlük döwlet sapary başlanýar. Bu barada 26-njy noýabrda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde Ministrler...

11897

Berdimuhamedow Stambulda Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

12-nji noýabrda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak maksady bilen, Stambulda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...