ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň çaklamasy boýunça Türkmenistanda nebitiň çykarylyşy 3,8% ýokarlanar

  • 18.04.2023 19:23
  • 35317
ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň çaklamasy boýunça Türkmenistanda nebitiň çykarylyşy 3,8% ýokarlanar

ABŞ-nyň Energetika ministrligi 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanda nebit öndürmek baradaky çaklamany çap etdi. Bu barada ministrligiň Energetika maglumat dolandyryşy (EIA) gullugyna salgylanyp, Trend agentligi habar berýär.

Hasaplamalara görä, 2023-nji ýylyň birinji, ikinji, üçünji we dördünji çärýeginde Türkmenistanda nebit we beýleki suwuk uglewodorod önümçiligi günde ortaça 0,27 million barrele barabar bolar. Bu, 2022-nji ýyldaky çaklamalar bilen deňeşdirilende, 3,8% ýokary. EIA-nyň çaklamasyna görä, 2024-nji ýylda Türkmenistan günde 0,27 million barrel nebit öndürer. Her çärýekde gündelik çig mal öndürmek degişlilikde 0,27 million barrele barabar bolar.


10.07.2024 12:33
5549

«Galkynyş» gaz käninden senagat taýdan ähmiýetli täze gaz akymy alyndy

Ýakynda Türkmenistanyň iň iri gaz känleriniň biri bolan «Galkynyş» gaz käniniň degişli gaz guýusynda geçirilen buraw işleriniň netijesinde senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy.  Uglewodorod serişdelerini gaýtadan...

07.07.2024 02:43
7255

Saudi Aramco Aziýadaky alyjylar üçin nebitiň awgust aýyndaky bahasyny arzanlatdy

Saud Arabystanynyň milli nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýadaky müşderiler üçin nebitiň awgust aýyndaky bahasyny arzanlatdy. Aziýaly alyjylar üçin Arab Light nebitiniň bahasy barreline 0,6 dollar arzanlady diýip...

03.07.2024 16:13
8864

Saud Arabystany täze nebit we gaz ýataklaryny açdy

Saud Arabystany Şarkiýa we Rub-el-Hali sebitlerinde täze nebit we gaz ýataklarynyň tapylandygyny mälim etdi. Bu barada ýurduň energetika ministri Abdul-Aziz ben Salman habar berdi diýip, SPA habarlar agentligi...

21.06.2024 11:47
12258

«Galkynyş» gaz käninden tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymy alyndy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylary «Galkynyş» gaz känindäki 259-njy ulanyş guýusyndan tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny aldylar. Bu barada "Nebit-Gaz" elektron...