8520

Smartfonlar kagyzdan bolup bilermi?

Galyndylary gaýtadan işlemek boýunça tehnologiýalaryň ösmegi bilen, «ekologiki elektronika» degişli taslamalar hem köpelýär. Geljegi uly şeýle tehnologiýalaryň biri ABŞ-nyň Dýuk uniwersitetinde işlenip taýýarlanylýar...

5976

iPhone-da iýmit gözegçiligi funksiýasy peýda bolar

iOS 15 ulanyjylary iPhone-yň kömegi bilen iýmiti kabul etmegiň gündeligini ýöredip bilerler. Bu barada meşhur insaýder Konnor Juis Twitterinde habar berdi diýip, hitech.mail.ru belleýär. Juissiň pikiriçe, Apple...

14588

Sharp iň uly kameraly smartfony tanyşdyrdy

Dünýäde iň uly kameraly smartfon - 1 dýuýmlyk şekil datçigi bilen enjamlaşdyrylan "Sharp Aquos R6" tanyşdyryldy. Bu barada msn.com habar berdi. "Sharp Aquos R6"-daky şekil datçiginiň “Mi 11 Ultra”-da ulanylandan...

12403

Eýran ilkinji “Simurg” superkompýuterini hödürledi

Eýran mifik pars guşunyň hormatyna atlandyrylan “Simurg” superkompýuterini hödürledi. Bu kompýuter Amir Kabir adyndaky Tähran tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzüldi. Bu barada vz.ru habar...

7807

Black Shark 4 Pro aprel aýynyň iň kuwwatly smartfony boldy

AnTuTu bençmarky şu ýylyň aprel aýy üçin iň kuwwatly flagman smartfonlarynyň sanawyny neşir etdi. TOP-10-yň ähli orunlary Qualcomm Snapdragon 888 prosessorly smartfonlara degişli boldy diýip, ufacitynews.ru habar...

13061

Apple 2023-nji ýylda ilkinji maýyşgak iPhone-y hödürlär

Meşhur analitik Ming Çi Kuo Apple kompaniýasynyň eplenýän gurluşlary haçan çykaryp başlajakdygy baradaky täze maglumatlar bilen paýlaşdy. Onuň aýtmagyna görä, eýýäm 2023-nji ýylda maýyşgak ekrany bolan 8 dýuýmlyk...

14811

Ilon Mask Aýda we Marsda bazalary gurmagy teklip etdi

Tesla we SpaceX kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask Aýda ýaşaýyş bazasyny, soň bolsa Marsda şäher gurmagyň zerurdygyny aýtdy. Bu barada iz.ru habar berýär. “Biz uzak wagt bäri Aýda bolmadyk. Biz ol ýere dolanyp...

16842

Apple düwmesiz ilkinji iPhone-y döredip biler

Apple amerikan korporasiýasy ýitýän düwmeli täze iPhone smartfonuny döredip biler. Bu barada “Appleinsider” neşiri ýazýar. Onda ABŞ-nyň patent we haryt bellikleri boýunça edarasynyň saýtynda fiziki düwmeleri bolmadyk...

10291

Samsung 28-nji apre­lde “iň kuwwatly Galaxy­-ni" tanyşdyrar

“Samsung” kompaniýasy­ 28-nji aprelde “Gala­xy Unpacked” onlaýn-ç­äresiniň geçiriljekdi­gini we onda “iň kuwwatly Galaxy-ni" tanyşdyrjakdygyny mälim etdi­. Bu barada kommersan­t.ru habar berdi. “Galaxy”-niň hataryna­...

21676

Kompýuterler howanyň hilini çaklap başladylar

Amerikaly alymlar howanyň hilini çaklamak üçin emeli intellektden peýdalanyp başladylar. Bu barada lampon.ru habar berdi. Çeşmelere görä, hemra we ýerüsti stansiýalara garanyňda, bu meseleden kompýuterler has gowy...

7396

Xiaomi kompaniýasy Mi Band 6 fitnes-bilezigini hödürledi

Ýakynda Xiaomi hytaý kompaniýasy uly göwrümli tanyşdyryş çäresini geçirdi, onuň dowamynda birbada üç sany kuwwatly smartfon modeli, şeýle-de fitnes-bileziginiň täze nesli – Mi Band 6 hödürlendi diýip, mymsk.online...

16037

Xiaomi täze «Poco X3 Pro» smartfonyny tanyşdyrdy

Xiaomi «Samsung Galaxy A52» bilen bäsdeşlige ukyply täze «Poco X3 Pro» smartfonyny hödürledi. Täze model iň ýokary derejeli «Snapdragon 860» prosessory, kontaktsyz tölegler üçin NFC çipi, 6-8 gigabaýt RAM we 128...

15926

Samsung 6 kameraly ­we 200 megapikselli s­martfon çykarar

Samsung öz twitteri­nde 200MP şekil datçi­gine eýe boljak alty ­kameraly nähilidir bi­r flagman smartfonyny­ tanyşdyrdy. Bu barad­a ferra.ru habar berd­i. “Samsung”-yň tizerind­en aýdyň görnüşi ýaly­, smartfonyň...

12042

Finlýandiýada howadan taýýarlanan iýmit hödürlendi

Finlýandiýanyň Solar Foods tehnologiýa başlangyjynyň alymlary “howadan” şnisel taýýarlamagy başardylar. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, geljekde bu tehnologiýany ulanmak bilen döredilen önümler planetanyň ähli ýaşaýjylaryna...

7889

Türkmenistanda innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanda täze programma üpjünçiligini taýýarlamak, ornaşdyrmak bilen meşgullanýan ýaş zehinleri ýüze çykarmak, höweslendirmek boýunça Sanly çözgüt — 2021» atly nobatdaky bäsleşigi geçirmek meýilleşdirilýär...

9651

Samsung telewizorlaryň täze neslini hödürledi

Samsung 2021-nji ýylyň täze MICRO LED we Samsung Neo QLED telewizorlaryny tanyşdyrdy. Bu barada news.samsung.com ýazýar. Kompaniýa MICRO LED tehnologiýasynyň ýokary ýagtylygy, doýgun gara reňki we ýokary şekil...

16854

AnTuTu fewral aýynyň iň kuwwatly smartfonlaryny belli etdi

Meşhur AnTuTu bençmarkynyň topary Android operasion sistemasyna esaslanýan iň kuwwatly flagman smartfonlarynyň aýlyk reýtingini neşir etdi diýip, bobruin.by habar berýär. Reýtingiň ilkinji dört ornuny bir kristally...

18146

“Sony” rekord derejede uly kamera modulyny çykarar

Internet ulgamynda ýakyn wagtda Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasynyň smartfonlar üçin täze kamera modulyny görkezjekdigi barada maglumatlar peýda boldy. Täze kamera modulynyň tapawutly aýratynlygy onuň rekord derejede...