Habarlar Saýlanan Tag: Hytaý
Ähli Habarlara geç

Hytaý synag hemrasyny orbita çykardy

YLYM WE TEHNIKA 23.06.2022 09:29

Hytaý synag hemrasyny orbita çykardy

R.Meredow eýranly kärdeşi bilen duşuşdy

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 31.03.2022 19:02

R.Meredow eýranly kärdeşi bilen duşuşdy

Şanhaýda soňky iki ýylda iň uly lokdaun girizildi

SYÝASAT WE YKDYSADYÝET 29.03.2022 17:41

Şanhaýda soňky iki ýylda iň uly lokdaun girizildi