26424

Ärdoganyň girdejileri baradaky hasabat çap edildi

28-nji maýda Türkiýäniň täze möhlete saýlanan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan süýşürintgi puluny milli walýutada - türk lirasynda saklaýar. Resmî Gazete hökümet gazetinde türk lideriniň prezident saýlawlarynda gazanan...

7560

«Galatasaraý» futbol boýunça Türkiýäniň çempiony boldy

Futbol boýunça Türkiýäniň çempionatynyň 34-nji tapgyrynyň dowamynda «Galatasaraý» kluby «Ankaraguýju» kluby bilen duşuşdy.  Duşuşyk «Galatasaraýyň» 4:1 ýeňiş gazanmagy bilen tamamlandy. «Ankaraguýjudan» ýeke-täk...

6551

Türkiýe bir ýylyň içinde gaz merkezini işe girizip biler

Türkiýäniň çäginden geçýän Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün ediş merkezi, «Demirgazyk akymynda» ýitirilen mukdary hem içine almak bilen, özüni bir ýylyň dowamynda aňrybaş derejede ödär. Bu barada ýurduň Energetika...

53044

Türkiýäniň täze prezidenti ikinji tapgyrda belli bolar

14-nji maýda Türkiýede geçirilen prezident saýlawlarynda dalaşgärleriň hiç biri hem 50%-den köp ses alyp bilmediler, şunuň bilen baglylykda ýurtda saýlawlaryň ikinji tapgyry geçiriler. Ol 28-nji maýda geçer diýip...

24656

Türkiýede prezident saýlawlarynda ses berlişik başlandy

Şu gün, 14-nji maýda Türkiýede 81 welaýatda prezident we parlament saýlawlary boýunça ses bermek üçin saýlaw uçastoklary açyldy. Uçastoklar ýerli wagt bilen 17:00-a çenli (19:00 aşg wagt) hereket eder. Ýurduň tutuş...

24224

Türkiýe türkmen talyplary üçin kwotalary artdyrar

Türkiýe Türkmenistandan talyplara berilýän kwotalary her ýylda 100-150-ä çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Orient agentligi Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň Daşary ýurtdaky watandaşlaryň...

29704

Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana hat iberdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana iberen hatynda Türkmenistana we onuň halkyna hakyky dostluk...

26409

Stambulda ilkinji Togg awtosalony we awtohyzmatlary açyldy

Türkiýede öndürilýän Togg elektroulaglarynyň awtosalony we awtohyzmatlary Stambulda açyldy. Trend agentliginiň habar bermegine görä, Togg elektromobiliniň Zeýtinburnda açylan merkezinde görkezilişi bolýar. Onuň...

52645

Türkmenistan TOGG türk elektromobiliniň ak reňkini sargyt etdi

Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlýut Çawuşoglu türk önümçiligindäki Togg elektromobiline tutuş dünýäde, aýratyn hem türki döwletlerde uly gyzyklanma bardygyny habar berdi. Bu barada diplomat ýekşenbe güni Antalýada...

7721

Türkiýe orbita ilkinji gözegçilik emeli hemrasyny uçurar

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan 11-nji aprelde orbita içerki gözegçilik emeli hemrasynynyň uçuryljakdygyny mälim etdi. "Içerki, milli kuwwatymyz bilen öndürilen ýokary çözgütli gözegçilik hemrasy bolan...

41344

Türkiýäniň prezidentligine 4 adam dalaş eder

14-nji maýda geçiriljek saýlawlara gatnaşmak üçin prezidentlige dalaş edýänleriň Türkiýäniň Ýokary saýlaw komissiýasy tarapyndan tassyklanan gutarnykly sanawy “Resmi Gazete” resmi hökümet gazetinde çap edildi....