Ýewro-2024: Türkiýe Gruziýany, Portugaliýa Çehiýany ýeňdi

  • 19.06.2024 10:58
  • 10308
Ýewro-2024: Türkiýe Gruziýany, Portugaliýa Çehiýany ýeňdi

Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Türkiýäniň milli ýygyndysy 3:1 hasap bilen Gruziýadan üstün çykdy. Duşuşyk Dortmunda geçirildi.

Türkler Mert Mýulduryň urgusy bilen 25 minutda hasaby açdylar. 32-nji minutda Georgiý Koçoraşwili Gruziýanyň Ýewropa çempionatyndaky ilkinji goluny geçirip, hasaby deňledi.
65-nji minutda "Realyň" 19 ýaşly ýarymgoragçysy Arda Güler jerime meýdançasynyň daşyndan dürs urgusy bilen toparyny öňe çykardy.
Gutarnykly hasap oýnuň soňky minutynda goýuldy. Gruzinler türkleriň derwezesine topar bolup hüjüm etdiler, jerime meýdançasyna hatda olaryň derwezebany Mamardaşwili hem geldi. Emma hüjümiň dowamynda Türkiýeden Kerem Aktürkogly ýeke özi boş derwezä tarap hüjüm etmäge mümkinçilik alyp, gol geçirdi.

F toparyň beýleki duşuşygynda Portugaliýa 2:1 hasap bilen Çehiýadan üstün çykdy. Duşuşyk Leýpsigde güýçli ýagşyň astynda geçdi.
Çehler Lukaş Prowodyň urgusy bilen 62-nji minutda hasaby açsalar-da, artykmaçlygyny saklap bilmediler. 69-njy minutda Çehiýadan Robin Granaç topy öz derwezesine gönükdirdi.  Fransişku Konseýsau bolsa ikinji ýaryma goşmaça goşulan ikinji minutda ýeňiş goluny geçirdi.
Netijede Türkiýe we Portugaliýa F toparda birinji orny eýelediler. Indiki tapgyrda Dortmundda bu toparlaryň duşuşygy geçiriler. Gruziýa bolsa Leýpsigde Çehiýa bilen duşuşar. Duşuşyklaryň ikisi hem 22-nji iýunda geçiriler.


düýn 22:52
4420

Ýüzüji Felps ESPN tarapyndan XXI asyryň iň gowy türgeni diýlip saýlandy. Messi ilkinji üçlüge girýär

Amerikaly ýüzüji, Olimpiýa oýunlarynyň 23 gezek çempiony Maýkl Felps ESPN-niň wersiýasy boýunça XXI asyryň iň gowy türgeni diýlip ykrar edildi. Bu barada "Çempionat" sport portaly habar berdi. Media kompaniýasy...

düýn 12:43
7105

MLS-de rekord: 14 ýaşly Kawan Salliwan liganyň taryhynda iň ýaş oýunçy boldy

“Filadelfiýa Ýunion” klubunyň amerikaly ýarym goragçysy Kawan Salliwan Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) taryhynda iň ýaş oýunçy bolup, “Di Si Ýunaýtediň” öňki hüjümçisi Freddi Adunyň rekordyny...

18.07.2024 22:54
12881

FIFA-nyň täzelenen reýtingi: Argentina çür başynda, Ispaniýa üçlüge girdi

Möwsümiň iki ýaryşynyň – Ýewropa çempionatynyň we Kopa Amerikanyň tamamlanmagy netijesinde FIFA milli toparlaryň reýtingini täzeledi. Kopa Amerikanyň ýeňijisi Argentina öňdebaryjylygyny saklady. Onuň hasabynda...

18.07.2024 21:56
13051

Lamin Ýamal “Barselonada” Messiniň belgisini aldy

Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň we “Barselonanyň” hüjümçisi 17 ýaşly Lamin Ýamal klubda oýun belgisini üýtgetdi. Katalon klubunyň metbugat gullugy resmi saýtda onuň 27-lik belginiň deregine 19-lyk belgide çykyş...