3734

Aşgabatda Gruziýanyň täze Ilçisi işläp başlady

30-njy sentýabrda Gruziýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Konstantin Sabiaşwili Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowa özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy...

10558

Serdar Berdimuhamedow Gruziýanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Gruziýanyň Prezidenti hanym Salome Zurabişwilä hem-de ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda...

4534

Gruziýanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi

Gruziýanyň Prezidenti Salome Zurabişwili Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňşi bilen gutlady. «Siziň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde tagallalaryňyzyň ýurduňyzyň parahatçylykly we üstünlikli geljegini üpjün etjekdigine ynanýaryn...

3951

Gruziýada kowide garşy çäklendirmeler gowşadyldy

1-nji martdan Gruziýada COVID-19 bilen kesellän hassalar üçin karantin nokatlary we myhmanhanalar işini bes eder. APA agentligine salgylanyp, Day.Az-yň habar bermegine görä, bu barada karar Gruziýanyň Pudagara...

3261

Batumi ÝUNESKO-nyň aýdym-saz şäheri statusyny aldy

ÝUNESKO Gruziýanyň Batumi şäherine (Ajariýa AR) aýdym-saz şäheri statusyny bermek bilen, guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna goşdy. Bu barada Ajariýa hökümetiniň habarynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär...

  • «
  • »