22233

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä iş saparyny amala aşyrar

25-26-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna resmi saparyny amala aşyrar. Sapara görülýän taýýarlyk barada wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow anna güni Hökümet...

59584

Burak Ozçiwit Türkmenistana geldi

Türk kinosynyň meşhurlary — aktýor Burak Ozçiwit we ssenariýeçi Mehmet Bozdag «Arkadagyň säheri» halkara kinofestiwalyna gatnaşmak üçin Türkmenistana geldiler. Bu barada Halkara habarlar merkezi habar berýär. Burak...

36255

Serdar Berdimuhamedow Türkiýä sapar bilen gider

Prezident Serdar Berdimuhmedowyň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli ýollan hatynda mälim...

24658

Türkiýäniň günorta-gündogarynda meteorit gaçdy

Türkiýäniň günorta-gündogarynda uly meteorit gaçdy. Bu barada NTV teleýaýlymy habar berýär diýip, rbc.ru belleýär. Bu waka 2-nji sentýabrda ýerli wagt bilen 20:15 töweregi bolup geçdi. Kosmos jisiminiň gaçyşyna...

14108

Türkiýe gelip-gidýänleriň sany boýunça rekordy täzeledi

Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýedi aýynda Türkiýä baran 26 mln 766 müň 240 syýahatçy daşary ýurtly, 3 mln 327 müň 206 syýahatçy bolsa daşary ýurtlarda ýaşaýan...

33958

Türkiýede her üç minutda bir elektromobil öndüriler

Türkiýäniň elektromobil öndüriji TOGG kompaniýasy önümçilik göwrümini artdyrmak kararyna geldi, ýagny 2023-nji ýylyň sentýabr aýyndan soň zawod tarapyndan her üç minutda bir awtomobil çykarylar. Bu barada TOGG...

28121

Türkiýe täze temperatura rekordy goýuldy

Türkiýede täze temperatura rekordy bellige alyndy diýip, ýurduň Ekologiýa we şähergurluşyk ministri Mehmet Ozhaseki X (öňki Twitter) sosial ulgamynda habar berdi. Daşky gurşaw ministrliginiň Meteorologiýa bölüminiň...

17914

Stambul şäherinde Türkmenistanyň Baş konsuly bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetnur Muhammetberdiýewiç Öwezow Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky (Stambul şäheri) Baş konsuly wezipesine bellenildi. Öň, ol Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky...

32382

Arda Güler «Fenerbahçeden» «Reala» geçdi

18 ýaşly türkiýeli futbolçy Arda Güler «Fenerbahçeden» «Reala» geçdi. Güleriň transferi 20 mln ýewro barabar bolup, onuň şertnamasy alty ýyla niýetlenendir. Madridli klubuň düzüminde türkiýeli oýunçy 24-nji belgide...