3092

Türkiýe orbita täze aragatnaşyk hemrasyny uçurdy

Falcon 9 raketasy ýekşenbe güni irden Türkiýäniň täze telekommunikasion hemrasy Turksat 5B-ni orbita üstünlikli çykardy. Bu barada SpaceX kompaniýasy habar berdi. Muny www.interfax.ru ýetirýär. Uçuryş Florida ştatynyň...

6210

Apple Türkiýede öz enjamlarynyň satuwyny bes etdi

Häzirki wagtda Apple-iň Türkiýedäki onlaýn dükanyndan hiç zat satyn alyp bolmaýandygy baradaky maglumatlar Internetde peýda boldy. Muny 9to5Mac salgylanyp, pcnews.ru habar berdi. Apple-iň Türkiýedäki onlaýn dükanyna...

11413

Türkmen-türk haryt dolanyşygy ýylda 5 milliard dollara çykar

Aşgabatda Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Onuň jemleri boýunça iki ýurduň Liderleri metbugat maslahatynda...

12723

Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Şu gün, 27-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Türkmenistana döwlet sapary başlandy.    Ertir, 28-nji noýabrda...

10981

Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistana döwlet saparynda bolýar

Şu gün — 27-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistana iki günlük döwlet sapary başlanýar. Bu barada 26-njy noýabrda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde Ministrler...

13782

Türkiýäniň lirasy nobatdaky pese gaçyş rekordyny täzeledi

Sişenbe güni Türkiýäniň lirasy dollara gatnaşykda amerikan walýutasynyň birligi üçin 13,5 lira çenli düşüp, ýene bir gezek pese gaçyş rekordyny täzeledi. Muny birža söwdalarynyň onlaýn maglumatlary delillendirýär...

6304

Türkmen Lideri Stambulda gyrgyz kärdeşi bilen duşuşdy

12-nji noýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Stambul şäherinde geçirilýän Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmagynyň çäklerinde Gyrgyz Respublikasynyň...

12118

Berdimuhamedow Stambulda Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

12-nji noýabrda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak maksady bilen, Stambulda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...

3592

Türkmenistan Türki geňeşiň Stambuldaky sammitine gatnaşar

Hökümetiň 5-nji noýabrda geçirilen mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň daşary syýasat ugry boýunça amala aşyrylýan işler, şeýle-de ýylyň ahyryna çenli meýilleşdirilen halkara çärelere, daşary ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň...

11525

Aşgabatda iki sany täze lukmançylyk edarasy gurlar

Aşgabatda iki sany täze desganyň — birbada 400 adamy kabul etmäge ukyply Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň, şeýle hem 250 adamlyk Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň gurluşygy başlanar. Taslamany «Gap...