38438

Rejep Taýyp Ärdogan Awaza geldi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin 13-nji dekabrda Türkmenistana geldi. Ärdogan giç agşam Türkmenbaşy...

22616

Türkiýede ýerasty şäheriň üsti açyldy

Türkiýäniň Konýa welaýatynda gurluşykçylar iş geçirenlerinde ýerasty şäheriň üstüni açdylar diýip, “Anadolu” habar berýär. Muny interfax.az ýetirýär. Bellenilişi ýaly, ýeriň astynda biri-biri bilen tunnel tory...