Türkiýe Türkmenistandan uly möçberde gämi ýangyjyny import etdi

  • 02.07.2023 17:08
  • 15794
Türkiýe Türkmenistandan uly möçberde gämi ýangyjyny import etdi

2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkiýe Türkmenistandan 8 787 tonna gämi ýangyjyny import etdi. Bu barada Trend habar berýär.

Türkiýäniň Energetika bazaryny düzgünleşdiriji edarasynyň (EPDK) maglumatlaryna görä, bu möçber bellenilen döwürde nebit önümleriniň umumy türk importynyň 0,25 göterimine barabardyr.
Geçen gezek Türkiýe Türkmenistandan 10 970 tonna gämi ýangyjyny import etdi (2023-nji ýylyň mart aýy). Şeýlelik bilen, şu ýylyň ilkinji dört aýynda Türkiýe tarapyndan türkmen gämi ýangyjynyň importy 39 953 tonna boldy.
2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistandan 15 540 tonnadan gowrak gämi ýangyjyny import etdi, bu bolsa 2021-nji ýylyň degişli döwründäki görkezijiden (2 060 tonna) 7,5 esse köpdür.
Belläp geçsek, soňky ýyllarda Türkmenistan energiýa göterijileriniň daşary bazarlara eksportyny işjeň ösdürýär.


şu gün 00:41
5401

Mähri Bäşimowa Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

27-28-nji noýabrda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy...

şu gün 00:35
2870

Duşenbede Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27-28-nji noýabrda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde wise-premýer...

şu gün 00:29
1187

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine wise-premýer Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekiliýetine Azerbaýjan...

düýn 22:48
1583

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet...