Stambul şäherinde Türkmenistanyň Baş konsuly bellenildi

  • 16.08.2023 00:05
  • 17920
Stambul şäherinde Türkmenistanyň Baş konsuly bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetnur Muhammetberdiýewiç Öwezow Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky (Stambul şäheri) Baş konsuly wezipesine bellenildi.

Öň, ol Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Aktau şäheri) konsuly wezipesinde işleýärdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, ol bu wezipesinden boşadyldy.

 


şu gün 07:18
7654

Türkmenistandan Owganystana elektrik energiýasyny ibermek boýunça ylalaşygyň möhleti uzaldylar

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Halkara energetika taslamalary müdiriýetiniň başlygy Myrat Artykow Owganystanyň energetika we suw serişdeleri ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Abdul Latif Mansur bilen...

düýn 23:26
6467

Aşgabatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy

Aşgabatda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy. Täze ylmy edara paýtagtymyzyň Bekrewe köçesiniň ugrunda bina...

düýn 00:15
24371

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

9-njy dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki zaman megapolisi bolan Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň...

08.12.2023 22:37
31978

Serdar Berdimuhamedow harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde harytlaryň bol we elýeterli bolmagyny hemişe gözegçilikde  saklamagyň wajypdygyny belledi. Bu barada döwlet Baştutany anna güni Hökümet...