Türkmenistan Türkiýä köp mukdarda gämi ýangyjyny eksport etdi

  • 13.08.2023 23:25
  • 8504
Türkmenistan Türkiýä köp mukdarda gämi ýangyjyny eksport etdi

2023-nji ýylyň maý aýynda Türkiýe Türkmenistandan 11 984 tonna gämi ýangyjyny import etdi diýip, Trend agentligi habar berýär.

Türkiýäniň Energetika bazaryny düzgünleşdiriji edaranyň maglumatlaryna görä, bu görkeziji şol döwürde nebit önümleriniň umumy türk importynyň 0,28 göterimini emele getirdi.
Aprel aýynda Türkiye Türkmenistandan 8 787 tonna gämi ýangyjyny import etdi. Şeýlelik bilen, şu ýylyň ilkinji bäş aýynda türkmen gämi ýangyjynyň importy 51 937 tonna boldy.
Mundan başga-da, 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistandan 15 540 tonnadan gowrak gämi ýangyjyny import etdi, bu bolsa 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 7,5 esse köpdür (2 060 tonna).


şu gün 00:41
4576

Mähri Bäşimowa Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

27-28-nji noýabrda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy...

şu gün 00:35
2870

Duşenbede Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27-28-nji noýabrda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde wise-premýer...

şu gün 00:29
1187

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine wise-premýer Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekiliýetine Azerbaýjan...

düýn 22:48
1461

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet...