Türk kompaniýalary Türkmenistanda 50,9 milliard dollarlyk gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirdiler

  • 08.07.2023 18:13
  • 27025
Türk kompaniýalary Türkmenistanda 50,9 milliard dollarlyk gurluşyk taslamalaryny durmuşa geçirdiler

Türkiýeden gelen kompaniýalar Türkmenistanda işlän döwründe bu ýurtda jemi 50,9 milliard dollarlyk gurluşyk taslamalaryny amala aşyrdy. Bu barada hurriyetdailynews.com Türkiýäniň Söwda ministrligine salgylanyp habar berýär. Muny ORIENT ýetirýär.

Geçen ýyl agzalan çeşme Türkmenistanda türk kompaniýalary tarapyndan durmuşa geçirilýän gurluşyk taslamalarynyň 49,9 milliard dollarlyk bolandygyny çaklapdy. Ýagny bir ýyla golaý wagtyň içinde türk gurluşyk kompaniýalary Türkmenistanda 1 milliard dollarlyk işleri tamamlapdyr.
Umuman alanyňda, 2023-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda türk potratçylary daşary ýurtda 7,5 milliard dollarlyk 110 taslama aldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 63% köpdür.
Türkiýe Türkmenistanyň gurluşyk pudagyndaky esasy hyzmatdaşlaryndan biri bolup, ýurtda ulag, energiýa, saglygy goraýyş, bilim we ş.m. ýaly dürli ugurlarda köp sanly taslamanyň durmuşa geçirilmegine goşant goşýar.
Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türk kompaniýalaryny Arkadag şäherinde Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň ýanyndaky çagalar iýmitiniň, şeýle-de derman serişdeleriniň önümçilik toplumynyň gurluşygyna gatnaşmaga çagyrdy.


şu gün 07:19
1201

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

şu gün 07:15
820

Türkmenistanyň DIM-inde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň wekili bilen duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda Türkmenistanyň DIM-inde daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň (HGHK) Merkezi Aziýadaky sebit wekilçiliginiň ýolbaşçysynyň orunbasary Žak Barberis bilen duşuşdy...

düýn 12:21
5282

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky ÇYKYŞY

Hormatly Koreýa Respublikasynyň Prezidenti jenap Ýun Sok Ýol! Gadyrly myhmanlar! Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Şu gün biz Türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşýarys. Mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň...

düýn 12:16
7157

Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny maslahatlaşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy...