Türkiýe täze temperatura rekordy goýuldy

  • 16.08.2023 23:29
  • 28262
Türkiýe täze temperatura rekordy goýuldy

Türkiýede täze temperatura rekordy bellige alyndy diýip, ýurduň Ekologiýa we şähergurluşyk ministri Mehmet Ozhaseki X (öňki Twitter) sosial ulgamynda habar berdi.

Daşky gurşaw ministrliginiň Meteorologiýa bölüminiň habaryna görä, 15-nji awgustda, sişenbe güni Eskişehir welaýatynda howanyň temperaturasynyň 49,5 dereje bolandygyny belläp geçdi.
Türkiýäniň köp sebitinde, şol sanda günortada-da, soňky günler howa gaty gyzdy. Käbir ýerlerde termometriň sütünjigi 40 derejeden geçdi.


08.12.2023 07:49
26749

Türkmenistanda gyş paslynyň uly çille döwri başlandy

8-nji dekabrda, garagyş gutarandan soň, Türkmenistanda gyş paslynyň uly çille döwri başlanýar. Ol kyrk günläp dowam edýär. Şondan soň ol öz ornuny kiçi çillä berýär. «Türkmenistan» gazetinde ýerleşdirilen habarda...

08.12.2023 07:41
9142

2023-nji ýylyň noýabr aýy taryhda iň yssy aý boldy

2023-nji ýylyň noýabr aýy dünýä gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy noýabr, howanyň ortaça temperaturasy +14,22 dereje boldy. Bu barada Copernicus howanyň üýtgemegi gullugyna salgylanýan FOBOS howa merkezi habar...

04.12.2023 12:31
26493

Klimatologlar şu gyşyň rekord derejede maýyl boljakdygyny çaklaýarlar. Ähtimallyk — 95%

Hytaýly klimatologlar 2023-2024-nji ýyllaryň gyş paslynyň Ýeriň ortaça temperaturasynyň iň ýokary rekordyny goýjakdygyny, soňky onýyllyklaryň dowamynda ortaça görkezijiden bir dereje Selsiýa ýokary boljakdygyny...

24.11.2023 10:29
2492

Türkiýe ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy komitetiniň agzasy hökmünde saýlandy

Türkiýe 2023 – 2027-nji ýyllar üçin ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy komitetiniň agzasy hökmünde saýlandy. Bu barada Türkiýäniň medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoý aýtdy diýip, Trend habar berýär...