Stambulyň aeroporty Ýewropadaky iň gür gatnawly howa menzili diýlip atlandyryldy

  • 06.07.2023 23:03
  • 17040
Stambulyň aeroporty Ýewropadaky iň gür gatnawly howa menzili diýlip atlandyryldy

Stambulyň halkara howa menzili Ýewropanyň gür gatnawly awiamerkezi hökmünde ykrar edildi. Howa nawigasiýasynyň howpsuzlygy boýunça Ýewropa guramasynyň çarşenbe güni Türkiýäniň Ulag ministrligine salgylanyp berýän maglumatlaryna görä, ol her gün 1500-den gowrak gatnaw uçuşyny kabul edýär we ugradýar. Bu barada Report agentligi türk metbugatyna salgylanyp habar berýär.

Guramanyň hasabatynda bellenip geçilişi ýaly, 26-njy iýundan 2-nji iýul aralygynda Stambul howa menzilinde uçuş gatnawlarynyň iň köp sany günde 1525-e ýetdi, bu bolsa bir ýyl ozalkydan 14% köpdür. Iň ýüki ýetik ikinji howa menzili, geçen hepde bir günde iň köp uçuş sany 1370 bolan Amsterdam howa menzili boldy. Ondan soň iň köp uçuş sany 1350 bolan Şarl-de-Goll howa menzilidir.


24.11.2023 10:29
2413

Türkiýe ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy komitetiniň agzasy hökmünde saýlandy

Türkiýe 2023 – 2027-nji ýyllar üçin ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy komitetiniň agzasy hökmünde saýlandy. Bu barada Türkiýäniň medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoý aýtdy diýip, Trend habar berýär...

22.11.2023 15:10
4211

Üçünji çärýekde Ýewropada smartfonlaryň satuwy 11% azaldy

Counterpoint gözleg kompaniýasynyň habaryna görä, üçünji çärýekde Ýewropada smartfon satuwy 11% pese gaçdy. Samsung 32% paý bilen Ýewropa bazarynda öňdebaryjy bolup galýar. Samsung-yň 2011-nji ýyldan bäri bu döwür...

19.11.2023 15:54
4653

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri başlady

18-nji noýabrda Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy...

16.11.2023 16:35
7877

Türkiýäniň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasy belli boldy

Ozal habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 18 — 20-nji noýabrynda Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler. Ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi saýtynda çäräniň meýilnamasyny neşir etdi. 18-nji noýabr:...