22985

Audi logotipini täzeledi

Audi kompaniýasy şereket logotipiniň dört halkadan ybarat täze şekiline geçýär. Soňky nusga görä, ol indi ýasy, ikölçegli bolar, bu ony has hem döwrebaplaşdyrar. Emblemanyň geometriýasy we onuň esasy elementleri...

13336

Täze Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyryldy

Audi nemes kompaniýasy dört ýyl mundan öň goýberilen asyl nusgadaky e-tron-nyň mirasdüşeri bolan Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyrdy. Täze ulag elektriki platformada gurlan we öňki modeli bilen deňeşdirilende çynlakaý...

3416

Audi «Formula 1-e» dolanýar

Audi  2026-njy ýylda geçjek Formula 1 çempionatyna dolanýandygyny resmi görnüşde mälim etdi. FIA-nyň Bütindünýä geňeşi 2026-njy ýylda hereket etjek güýç gurluşlarynyň reglamentini tassyklanyndan 10 gün geçensoň şeýle...

6673

Audi täze konseptual elektromobilini hödürledi

Audi nemes kompaniýasy A6 Avant e-tron konseptual elektriki uniwersalyny hödürledi. 17-nji martda brendiň metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, modeliň daşky görnüşi 2021-nji ýylda hödürlenen liftbek A6 e-tron...

6927

Audi iki ykjam modelini önümçilikden aýyrýar

Audi 2016-njy ýylda hödürlenen Q2 ykjam krossoweriniň mirasdüşerini çykarmak islemeýär. Şeýle-de, nemes kompaniýasy önümçilikden özüniň iň kiçi modeli bolan A1-i aýyrýar. Bu barada “Handelsblatt” neşirine Ingolştadtdan...

9150

Audi 2022-nji ýylyň täzelenen Audi A8 sedanyny tanyşdyrdy

Audi awtomobil kompaniýasy düýbünden täzelenen A8 tapgyryny tanyşdyrdy. Ol 2024-nji ýylda elektrikli görnüşi çykarylýança nemes flagmanynyň aktuallygyny saklap galar diýip, carsweek.ru habar berdi. Häzirki dördünji...

  • «
  • »