31549

Taryhda has isleg bildirilen telefonlar belli boldy

Taryhda has isleg bildirilen, has takygy, iň köp satylan telefonlar düwmeli Nokia telefonlary we iPhone boldy. Telefon taryhynda alyjylaryň arasynda iň meşhur telefonlar Nokia kompaniýanyň gajetleri bolup, häzirki...

46665

Dünýäniň iň görmekli erkek adamsy aýdyldy

Iňlis aktýory Rege-Žan Peýj dünýäniň iň görmekli erkek adamsy diýlip yglan edildi diýip, Metro neşiri habar berdi. Londondaky Kosmetiki we plastiki hirurgiýa merkeziniň ýolbaşçysy doktor Žulian De Silwa «Bridžertonlar» serialyndan...

24863

Serdar Berdimuhamedow goşun generaly diýen harby ady aldy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi...

18359

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...

6816

«Ewerton» iňlis futbol kluby satlyga çykaryldy

Angliýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän «Ewerton» futbol kluby satuwa çykaryldy. Klubuň eýesi, asly eýranly iňlis telekeçisi Farhad Moşiriniň 500 million funt sterlingden gowrak pul hödürlenjek teklibe garaşýandygy...

2199

Kris Hipkinz Täze Zelandiýanyň premýer-ministri boldy

Kris Hipkinz çarşenbe güni Täze Zelandiýanyň premýer-ministri hökmünde kasam kabul etdi we wezipesini ýerine ýetirmäge girişdi. Dabarany Täze Zelandiýanyň Television New Zealand döwlet teleýaýlymy göni ýaýlyma...

16351

Coca-Cola öz ColaPhone smartfonyny çykarar

Coca-Cola kompaniýasy öz brendi astynda çykarmakçy bolýan täze smartfonyny tanyşdyrmaga taýýarlaýar. Gurluşyň ilkinji suraty bilen öň iPhone X üçin “kese kesigi” hem-de iPhone 14 üçin Dynamic Island elementiniň...

18828

Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

Ululygy London şäheri bilen deňleşýän ägirt aýsberg Antarktidada Brant şelfinden döwlüp aýryldy. Bu barada Britaniýanyň antarktiki gullugy (The British Antarctic Survey, BAS) tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar...