2766

BAE 2025-nji ýylda ikinji “Geljegiň oýunlaryny” kabul eder

Kibersport bilen adaty sport görnüşlerini birleşdirýän ikinji “Geljegiň oýunlary” 2025-nji ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. Bu barada taslamanyň ýolbaşçysy Igor Stolýarowa salgylanyp, “Ekspert” portaly...

34131

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...

22739

Dubaýda 122 gatly dünýäde iň beýik ýaşaýyş jaýy gurlar

Dubaýda beýikligi 828 metr bolan beýik bina – Burj-Halifa dünýäniň iň beýik binasy hasaplanýar, ýöne bu ýaşaýyş jaýy däl-de, täjirçilik binasydyr. Mail.ru-nyň habar bermegine görä, häzirki wagtda ägirt uly taslamalary...

8435

Binance Dubaýda doly derejeli ygtyýarnama aldy

Binance kriptowalýuta biržasy Dubaýda doly VASP kriptowalýuta ygtyýarnamasyny aldy diýip, Bloomberg habar berýär. Ygtyýarnama wirtual we fiat walýutalaryny alyş-çalyş etmek, kriptografik walýutalary saklamak we...

30598

Dünýäde iň güýçli pasportlaryň reýtingi düzüldi

Passport Index global reýtingine görä, şu ýyl iň güýçli pasport adyny BAE-niň pasporty aldy. Ol erkin hereket görkezijisi boýunça 179 bal gazandy. Bu barada Finprom.kz habar berýär. Erkin hereket görkezijisi wizasyz...

16887

«Arkadag» FK «Zenit» FK bilen deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony "Arkadag" futbol kluby bilen Russiýanyň premýer-ligasynyň çempiony "Zenitiň" arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi. Abu-Dabide (BAE) okuw-türgenleşikleriniň çäklerinde geçen...