8423

Şengen zolagyna ýene iki ýurt goşuldy

31-nji martda Bolgariýa we Rumyniýa Şengen sebitine goşuldy. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) beren beýanatyna salgylanýan Euronews habar berýär. Goşulmagyň birinji tapgyrynda içerki howa we deňiz serhetlerinde...

4245

Rumyniýa “Ýewrowideniýe – 2024” bäsleşigine gatnaşmaz

Rumyniýa şu ýyl “Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigine gatnaşmaz. Bu barada Rumyniýanyň telewideniýesiniň Dolandyryş geňeşine salgylanyp, TASS habar berýär. “Maliýe kynçylyklary we Rumyniýany ýokary derejede...

4166

Rumyniýa Türkmenistanda täze diplomatik wekilini belledi

23-nji awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Rumyniýanyň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi Ion Nawal bilen duşuşygy geçirildi. Ol ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem...

2043

Onlaýn usulda türkmen-rumyn syýasy geňeşmeleri geçirildi

5-nji oktýabrda sanly wideoaragatnaşyk görnüşinde Türkmenistanyň hem-de Rumyniýanyň DIM-niň degişli departamentleriniň ýolbaşçylarynyň derejesinde Daşary işler ministrlikleriniň arasynda türkmen-rumyn geňeşmeleri...

  • «
  • »