6979

UFC geçen ýyl rekord mukdarda girdeji gazandy

UFC bilen WWE promouşenlerini birleşdirýän TKO Group Holdings kompaniýasynyň maliýe hasabatyna görä, kompaniýanyň geçen ýyl garyşyk başa-baş söweş işinden gazanan girdejisi 1,3 mlrd dollara barabar boldy, bu bolsa...

15574

Walentina Kafolle buzuň astynda kislorodsyz 140 metr ýüzdi

27 ýaşly horwat-italýan türgeni Walentina Kafolle demiňi saklap, suwuň astynda ýüzmekde zenanlaryň arasynda dünýä rekordyny goýdy. Munuň üçin ol Italiýanyň demirgazygyndaky Alp daglarynda ýerleşýän köli saýlady:...

7320

Tokioda dünýäde iň uly yşyk şüweleňi geçiriler

Ýaponiýanyň paýtagt prefekturasynyň häkimiýeti fewral aýynda dünýäde iň uly yşyk şüweleňini geçirip başlamagy meýilleşdirýär. Ol syýahatçylar üçin meşhur ýer bolan Tokionyň administrasiýasynyň binasyna proýektirlener...